Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

19. září 2019

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst »

Nový kotel mohou domácnosti v Ostravě získat i bez vlastních úspor

17. září 2019

Moderní a ekologické vytápění mohou obyvatelé Ostravy získat i bez vlastních finančních prostředků. Město poskytne vlastníkům rodinných domů bezúročnou zápůjčku, aby jim usnadnilo poměrně nákladnou… Číst »

Město říká rozhodné NE k rozšíření spalovny

10. září 2019

Pátečního veřejného projednávání záměru rozšíření spalovny nebezpečných odpadů se za město zúčastnila resortní náměstkyně Kateřina Šebestová. Město vydalo i přes úpravy projektu k rozšíření spalovny… Číst »

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

6. srpna 2019

Ostrava dala opět nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů  Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě… Číst »

Kvalita ovzduší v Mariánských Horách ovlivněna stavbou

12. července 2019

Letní měsíce jsou vnímány jako období s dobrou kvalitou ovzduší. O to více návštěvníka stránek informujících o jeho kvalitě překvapí informace o zvýšených hodnotách prachových… Číst »

Nová zeleň pro lepší ovzduší v Ostravě

21. června 2019

Více než padesát milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice,… Číst »

Zájem o kotlíkové dotace byl vysoký

14. května 2019

O příspěvek na pořízení nového kotle se v našem kraji v pondělí během dvou hodin přihlásilo téměř 10 tisíc zájemců. Z Ostravy přišlo 343 žádostí…. Číst »

Mimořádná změna otevírací doby kotlíkové kanceláře

30. dubna 2019

Kotlíková kancelář bude otevřena ve čtvrtek 2. a 9. května Město Ostrava zřídilo v přízemí magistrátu na Prokešově náměstí infopoint ke kotlíkovým dotacím. Ten je… Číst »

Koksovna dočasně přerušila odsávání plynu

29. dubna 2019

Závěrem minulého týdne informovala společnost OKK Koksovny a.s. statutární město Ostrava, že na pondělí 29. dubna v době mezi 7:00 a 15:00 připravuje instalaci potrubí… Číst »

Semináře ke kotlíkovým dotacím

5. dubna 2019

Příští týden se uskuteční dva semináře pro veřejnost, na kterých zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Ostravy podají zájemcům komplexní informace o kotlíkových… Číst »