Memorandum pomůže lépe dohlédnout na laguny

7. února 2019

Město Ostrava po celou dobu konzistentně a principiálně usilovalo o dodržení původního termínu pro vymístění tzv. nadbilančních kalů z lokality po bývalé rafinérii Ostramo. V… Číst »

Reakce náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové na událost v provoze koksovny Svoboda

1. února 2019

Jsem velmi znepokojena událostmi, které se staly v odpoledních hodinách dne 29. ledna 2019 v provoze koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. Údajně k nim došlo v důsledku výpadku… Číst »

REGULACE pro aglomeraci OKFM byla odvolána

24. ledna 2019

Aktualizace: 24.01.2019 v 09:58 Smogová situace pro aglomeraci OKFM byla odvolána. Dnes 24. ledna 2019 v brzkých ranních hodinách byla Českým hydrometeorologickým ústavem pro aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek… Číst »

Vyhlášena smogová regulace

20. ledna 2019

Pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byla vyhlášena tzv. smogová regulace. Došlo k překročení regulační prahové hodnoty pro prachové částice PM10. Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru… Číst »

Na ozdravné pobyty pojedou i předškoláci s rodiči

16. ledna 2019

Od září loňského roku mohly obce žádat o poskytnutí dotace z programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty dětí předškolního věku ŽPZ/04/2018“. Peněžní prostředky jsou určeny na ozdravné… Číst »

Jan Hovorka o znečištění ovzduší z lokálních topenišť

7. ledna 2019

V neděli 6. ledna zveřejnily Novinky.cz článek s Janem Hovorkou, vedoucím Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy „Vytápění… Číst »

Sanace lagun a koncentrace oxidu siřičitého

10. prosince 2018

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný… Číst »

Ostrava podpoří využívání vodíkového pohonu

30. listopadu 2018

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj se rozhodli podpořit využívání vodíkového pohonu ve veřejné dopravě. Primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák dnes… Číst »

Ostrava požaduje dodržení termínu likvidace kalů z lagun

30. listopadu 2018

Sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se opožďuje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství měla do 20. prosince letošního roku zavápnit, odtěžit a odvézt všechny… Číst »

Novinky v kotlíkových dotacích – možnost bezúročné půjčky

20. listopadu 2018

S chystanou třetí etapou kotlíkových dotací stát zahájí na území Moravskoslezského kraje pilotní projekt. Lidem s nízkými příjmy poskytne peníze předem na výměnu neekologického kotle… Číst »