Látky znečišťující ovzduší

9. října 2017

Které jsou hlavní látky znečišťující ovzduší? Na mnoha místech je to polétavý prach. Nevhodným spalováním vznikají další nebezpečné látky ….. „Co oči nevidí, to srdce… Číst »

Nespalujte odpad

9. října 2017

Jak škodí ovzduší spalování komunálního odpadu? Z kterého materiálu vzniká nejvíce jedovatých látek? Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v… Číst »

Možnosti vytápění

9. října 2017

Přednosti a problémy topení uhlím, zemním plynem, biomasou, tepelnými čerpadly a solární energií ….. Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se… Číst »

Desatero správného vytápění

9. října 2017

Jak správně topit v domácím kotli? Jak naopak za teplo ušetřit? Jak správně topit v domácím kotli? Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním… Číst »

Co dělat, když Vás soused obtěžuje kouřem?

9. října 2017

Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů chalup linou bílé proužky kouře, nalezneme už leda tak na obrázcích Josefa Lady. Realita je zcela jiná –… Číst »

Doporučení pro občany v době nepříznivé imisní situace

9. října 2017

V případě, že dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke vzniku nepříznivé imisní situace u prašného aerosolu (polétavého prachu), kdy při překročení informativní prahové hodnoty,… Číst »