Dotační program na ozdravné pobyty 2017-2018

Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018
13. prosince 2017

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje program poskytnutí účelových neinvestičních dotací… Číst »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2017/2018

10. října 2017

Rada města Ostravy usnesenímč. 07201/RM1418/101 ze dne 05. 09. 2017 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od… Číst »

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

9. října 2017

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti… Číst »