Přehled poskytnutých příspěvků na ozdravné pobyty ve školním roce 2018/2019

4. září 2018

Rada města Ostravy usnesením č. RM 09981/RM1418/134 ze dne 28. srpna 2018 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám… Číst »

Letos vyjede za čerstvým vzduchem opět více dětí

29. srpna 2018

Za peníze ze speciálního městského fondu vyrazí do hor za čerstvým vzduchem o stovky dětí více než vloni. Před osmi lety zřídilo město Ostrava Fond… Číst »

Rekordní suma na ozdravné pobyty

15. května 2018

Ve druhé polovině května bude finišovat příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zřídilo před 8 lety město… Číst »

Město opět poskytne prostředky na ozdravné pobyty

13. dubna 2018

V průběhu května mohou ostravské školy žádat o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2018 do… Číst »

Program poskytnutí dotací na ozdravné pobyty v období 2018 – 2019

13. dubna 2018

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje program poskytnutí účelových neinvestičních dotací… Číst »

Dotační program na ozdravné pobyty 2017-2018

Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018
13. prosince 2017

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje program poskytnutí účelových neinvestičních dotací… Číst »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2017/2018

10. října 2017

Rada města Ostravy usnesenímč. 07201/RM1418/101 ze dne 05. 09. 2017 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od… Číst »

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

9. října 2017

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti… Číst »