Opatření

Nadlimitní údržba komunikací
10. května 2018

Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen… Číst »

Opatření

Poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů
19. prosince 2017

Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů v souvislosti s omezením primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností v rámci… Číst »

Opatření

Kotlíkové dotace
8. prosince 2017

Obecné informace ke II. výzvě kotlíkových dotací: Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky… Číst »

Opatření

Opatření ke snížení emisí z dopravy
26. října 2017

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst »

Opatření

Ostatní opatření
26. října 2017

Nízkoemisní zóny Významným opatřením, které – vzhledem k legislativě – není v ČR zatím nikde použito, je zřízení nízkoemisní zóny s omezením vjezdu vozidel se spalovacím motorem. Podmínkou… Číst »

Opatření

Ekologizace provozu MHD
26. října 2017

Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD) představuje využití 105 nových nízkopodlažních autobusů… Číst »

Opatření

Ekologizace lokálních topenišť
26. října 2017

Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo… Číst »