Kompetence města Ostravy v oblasti ochrany ovzduší

9. října 2017

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnost novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Cílem zákona je snížení vzniku… Číst »

Zákaz spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích

9. října 2017

Obecně závazná vyhláška Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona… Číst »

Kontrola stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva

9. října 2017

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu… Číst »