Emise VOC 2011 – 2015

20. listopadu 2017

Emise těkavých organických látek mají v letech 2011 – 2015 sestupnou tendenci. Emise skupiny REZZO 3 se v tomto období pohybovaly v rozmezí 27 –… Číst »

Imise BaP – benzo(a)pyren 2012 – 2016

20. listopadu 2017

Průměrné roční koncentrace BaP – benzo(a)pyren 2012- 2016 V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba… Číst »

Emise TZL REZZO 1-3 v letech 2000 – 2015

9. října 2017

Znečišťování ovzduší (emise) je v Ostravě vážný a diskutovaný problém. Část území má průmyslový charakter s vysokou emisní vydatností. Jedná se především o hutní výrobu,… Číst »

Imise suspendovaných částic 2012 – 2016

4. října 2017

Průměrná roční koncentrace PM10 V letech 2012 – 2016 byl zaznamenán sestupný trend koncentrací suspendovaných částic PM10. na všech monitorovacích stanicích. Na počátku sledovaného období, tj…. Číst »

Imisní monitoring

3. října 2017

Kvalita ostravského ovzduší je často zmiňovaným a diskutovaným problémem, který souvisí s několika faktory. Kromě velkého množství zdrojů emisí se na kvalitě ovzduší odráží poloha města… Číst »