Poplatek za komunální odpad 2018

21. prosince 2017

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 Už od roku 2005 je výše místního… Číst »

Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava

25. října 2017

Společnost OZO Ostrava pro školy v její svozové oblasti nabízí programy odpadové výchovy, které jsou určeny žákům základních a středních škol. Celkem 6 programů o… Číst »

Využití odpadů

Míra využití odpadů
6. října 2017

Využití odpadů zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou… Číst »

Komunální odpad

Produkce komunálních odpadů 2010 - 2016
6. října 2017

Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí v Ostravě…. Číst »