OSTRAVOU!!! Městskou hromadnou dopravou

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje město Ostrava prostřednictvím Dopravního podniku Ostrava a.s. Úroveň poskytovaných služeb a dopravní obslužnost je obyvatelům města poskytována ve vysokém standardu.

Elektronická platba jízdného

Ostrava, jako druhé město v Evropě, zavedla možnost úhrady jednorázového jízdného bezkontaktní platební kartou. Kromě komfortu platby systém zajišťuje výpočet optimální ceny jízdného, které v jednom dni nepřesáhne cenu za celodenní jízdenku.

Inteligentní zastávky

Orientaci cestujících o aktuálním provozu městské hromadné dopravy zajišťuje inteligentní dopravní systém, který monitoruje v reálném čase příjezdy jednotlivých linek.

Modernizace vozového parku

Do roku 2020 bude v Ostravě ukončen provoz vozidel městské hromadné dopravy s dieselovými motory. Strategickým cílem města je také dosažení 60% podílu bezemisních vozidel do roku 2025 z důvodu omezení emisí CO2.

Wi-Fi

Dopravní podnik Ostrava zajistil dostupnost WiFi signálu na 13 vybraných zastávkách. Plánováno je další rozšiřování dostupnosti WiFi signálu i v následujících letech.

Bezpečnost ve vozidlech MHD

Vozidla městské hromadné dopravy jsou postupně vybavována kamerovým systémem, na bezpečnost dopravy dohlíží asistenti přepravy.

Čistota vozidel MHD

V roce 2018 byl zvýšen rozpočet na mytí interiérů vozidel MHD o milión korun, včetně průběžného mytí interiérů za provozu. Modernizovány byly 3 mycí portály. Probíhá také testování speciálních vůní ve vozidlech.