Na území města leží mozaika přirozených, pozměněných i umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. Nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří a v dalších zvláště chráněných územích i lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti v okrajových částech města. Ekosystémy, specifické pro postindustriální krajinu, se vyskytují na starých odvalech v místech s bývalou důlní a průmyslovou činností.

Tematické články

| 14. října 2019

Do Zoo Ostrava dorazil nový hroší samec

Číst ...
| 2. září 2019

Ostravské ulice oživí trvalkové záhony

Číst ...
| 27. srpna 2019

Rybníky pod Bedřiškou se proměnily v odpočinkový areál

Číst ...
| 21. srpna 2019

Komentované prohlídky a krmení v ZOO

Číst ...
| 7. srpna 2019

ZOO boří rekordy návštěvnosti a pořádá Den pro slony

Číst ...
| 7. srpna 2019

Poslední možnost podání žádostí na zkrášlení města

Číst ...
| 2. srpna 2019

Výskyt vzácných zástupců bezobratlých v ostravské ZOO

Číst ...
| 2. srpna 2019

Novinky, zábava i poučení v ostravské Zoo

Číst ...

Projekty

 • Trvalkové výsadby
 • Zeleň za Karolinou
 • Ozelenění Sokolské třídy
 • Revitalizace okolí Ostravice
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Úpravy Prokešova nám.
 • Park u Zámku Zábřeh
 • Zeleň za poliklinikou
 • Smetanův sad
 • Park U Boříka
 • Cingrův sad
Místo
MOaP, MHaH, Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba, Stará Bělá, Svinov a Slezská Ostrava
www
Previous Next

Trvalkové výsadby

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i cibuloviny. V současné chvíli probíhá veřejná zakázka na zhotovitele pro realizaci zakázky. Jedná se o tyto místa.

 • Moravská Ostrava a Přívoz: Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
 • Slezská Ostrava: Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
 • Mariánské Hory a Hulváky: Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminál, Sídliště Vršovců.
 • Ostrava Jih: Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
 • Vítkovice: Křižovatka ulic Ruská a Závodní
 • Poruba: Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
 • Svinov: Ulice Bílovecká – kruhový objezd
 • Stará Bělá: ul. Junácká
Místo
Nová Karolina
Adresa
Na Karolině
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Zeleň za Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnuje výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále budou vysazeny keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Ozelenění Sokolské třídy

Z dendrologického průzkumu v okolí Sokolské třídy vyplývá, že celkový stav aleje je ve velmi špatném stavu a nevyhne se postupnému kácení. Velké zasíťování v podzemí a nadzemní troleje  dopravního podniku omezují výsadbu a obnovu robustními stromy. Na základě všech zjištění jsme přistoupili k různým variantám vhodného ozelenění. Výsadby stromů jsou navrženy mimo zelený pás za chodníkem. Pokud to prostor dovolil vysadíme sakury – Prunus x yedoensis. Jedná se o dlouhověkou sakuru s přirozeným habitem bez roubování na kmínku. Oživíme tak aspoň částečně linku ulice o kvetoucí prvek. Dále použijeme keř na kmínku muchovník – Amelanchier arborea’Robin Hill‘. Jedná se drobnější keř stromového tvaru. Kvete bílými květy před olistěním a na podzim ohnivě červeně barví. Dále oživíme ulici ve dvou úsecích o extenzivní trvalkové pásy. Jeden u ulice Horové v místě, kde jsou zastávky, druhý u Hornické polikliniky. Před rozšířené zelené pásy před bytovými domy navrhujeme pás strojově vysázených cibulovin a pod stromy doplňujeme pásy volně sázených cibulovin po 5ti kusech. Barevně jsou záhony pojaty dle ročních období. Na jaře půjde o kombinaci jasně žluté, bílé a červené v podobě narcisů, tulipánů a krokusů. Jasné jarní barvy přejdou do žlutých kosatců a modrého lnu doplněné o bílý šáter. Toto olistění dodá dynamiku i době přechodné, kdy kvetení časných květin pomalu končí a nové se ještě hojně nerozvinulo. Letní a pozdní letní efekt budou tvořit krásnoočka a třapatky v různých odstínech od bílé až po jasně purpurovou doplněné jasně modrým lnem. Vše bude zahalovat šáter a kohoutek s marulkou. Na podzim je navržena nízká modrá astra do 30ti cm. Všechny záhony doplní traviny a molínie na podzim ohnivě zlatě barví a vydrží až do prvního většího sněhu.

 

Místo
Ostravice
Adresa
Seidlerovo nábřeží
Ostrava
www
Previous Next

Revitalizace okolí Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky nebo výstavbou workoutového hřiště.

Revitalizace řeky Ostravice II. etapa

Vysazeno bude 105 ks listnatých stromů – třešeň ptačí, střemcha obecná, javor mléč, habr obecný, dub letní a 54 ks jehličnatých stromů. Okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Obnovíme mobiliář a upravíme také místo vedle mostu Miloše Sýkory. Projekt zahrnuje komplexní úpravu a řešení veřejného prostoru. Více informací získáte procházkou po trase, kde na Vás budou čekat níže zobrazené cedule. Dvě na začátku a 11 ks po trase revitalizace. Cedule vrtkavost počasí ustojí, vandaly však nikoliv.

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Tř. 17. listipadu - ul. Martinovská
Ostrava
www
Previous Next

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Místo
Hulváky
Adresa
Novoveská - U Koupaliště
Ostrava
www
Previous Next

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Místo
Náměstí před Radnicí města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
www
Previous Next

Úpravy Prokešova nám.

Parková úprava na Prokešově náměstí

Více zeleně, kytek a laviček se dočká i prostor na Prokešově náměstí u oblíbené kavárny u Černého stromu. Zmenšena bude také rozsáhlá dlážděná plocha, ale přívětivě, aby sjednotila daný prostor s již upravenou částí náměstí před Radnicí města Ostravy.

Místo
Park u Zámku Zábřeh
Adresa
U Zámku
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Park u Zámku Zábřeh

Pořádání oslav svatováclavských dnů si zaslouží kulturnější prostředí a proto také dojde k vytvoření sezení, kultivaci zeleně, vysazení záhonů a keřů. Chodníky pro chodce budou vytvořeny dle vyšlapaných cestiček současných a chybět nebude ani vodní prvek.

Místo
Poliklinika Hrabůvka
Adresa
Klegova
Ostrava-Jih
www
Previous Next

Zeleň za poliklinikou

Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce dojde ke úpravám prostoru, který má být kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Do území budou zapracovány chodníky, respektující stávající trasy chodců. Revitalizace se týká také plochy hřiště. V řešeném území by mělo vzniknout místo, pro posezení a relaxaci doplněné vodním prvkem. Návrh má respektovat stávající zeleň, která má být v maximální míře zachována. Rozmanitost území bude doplněna trvalkovými záhony i keři.

Místo
Smetanův sad
Adresa
Karla Tomana
Ostrava-Mariánské Hory
www
Previous Next

Smetanův sad

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení a bytové zástavby. Úprava tohoto prostoru by proto měla sloužit jako místo pro potkávání studentů nebo místo vhodné pro procházky rodičů s menšími dětmi.  Novou podobu parku vytvoří nová atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro. Vzrostlé stromy budou zachovány v maximální možné míře.  Počítá se také s náhradou stávajících asfaltových ploch za přírodě bližší řešení.

Místo
Nová Ves u Ostravy
Adresa
U Boříka
Ostrava-Nová Ves
www
Previous Next

Park U Boříka

V řešeném území mezi ul. Opavská a ul. U Boříka vznikne nový parkově upravený prostor, ve kterém budou vybudovány komunikace pro pěší i cyklisty a větší zpevněná plocha s kioskem. Nezbytné je doplnění veřejného osvětlení a dalších prvků mobiliáře (lavičky, sportovní prvky). Při návrhu nových výsadeb byla maximálně zohledněna stávající zeleň, která zde plní především izolační funkci na náspu ul. Opavské. Nové výsadby pak vytvoří rozdělení parku na klidovou a aktivní část, které umožní využití území pro přírodní amfiteátr.

Místo
Moravská Ostrava
Adresa
Cingrova
Ostrava
www
Previous Next

Cingrův sad

Cingrův sad má velmi specifické umístění. Leží na spojnici mezi centrem a parkem Milady Horákové, na níž navazují sídliště Šalamoun a na severu Fifejdy II. Vzhledem k výše uvedenému je prostor pojat jako park s možností volného výběhu psů, kteří zde nebudou rušit ostatní obyvatele města. I přes úpravy se místo ke své poloze nestane oázou klidu. Díky tomu, zde nebude docházet ke střetu dospělých a dětí se psy. Bude vytvořen chodník o šířce 1,6m až 2m, který prostor rozdělí na část s volnou plochou a na východní část s prvky pro agility. Mobiliář bude odolný vůči poškození, z betonu a kovu, v jednoduchém designu. Atraktivitu betonovému mobiliáři dodá výrazné probarvení do červena nebo do modra. Park bude opatřen drobnými prvky k sezení pro majitele psů. Agility prvky budou přizpůsobeny, jak pro větší, tak i menší plemena psů. Největší důraz bude kladen na novou zeleň, která na tak velké ploše bez omezení chybí. Velmi důležitá je funkce izolační a klimatická. Plocha má 16 526m2 a proto výsadbami může v centru velmi ovlivnit zachycení škodlivin z komunikací a vzduchu. Díky stromům a keřům dojde k ochlazování povrchu a zadržení vody v území, která se bude vypařovat v horkých dnech.

 

Další informace

Zeleň

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Údaj byl stanoven z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Zeleň

Podíl parkové zeleně na rozloze města.

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.

Zeleň

Rozloha veřejně přístupné zeleně.

Rozloha příměstských lesů.

Rozloha zeleně na 1 obyvatele.

Natura 2000

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší).

Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický rybník, Děhylovský potok – Štěpán, Poodří).

Zvláště chráněná území

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

 

Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.

Památné stromy

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.