Putování ostravskými parky

9. května 2018

Zahradami, parky a sady, tedy místy s udržovanou zelení, se lidé obklopovali odedávna. Každé historické období a každý architektonický sloh se odrážely ve vzhledu i funkci… Číst »

Významné krajinné prvky

12. října 2017

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. V Ostravě jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky,… Číst »