Opatření

Nadlimitní údržba komunikací
10. května 2018

Nadlimitní údržba komunikací – snižuje druhotné znečištění ovzduší provozem vozidel. Čištění vozovek v povinném rozsahu není v podmínkách Ostravy dostačující, proto v minulém období bylo čištění rozšířeno nejen… Číst »

Opatření

Poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů
19. prosince 2017

Podklady k poskytování bezúročných zápůjček statutárního města Ostravy na realizaci výměny kotlů v souvislosti s omezením primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností v rámci… Číst »

Opatření

Digitální povodňový plán ORP Ostrava
26. října 2017

V roce 2014 Ostrava byl zpracován Digitální povodňový plán, jehož financování hradilo statutární město Ostrava. Digitální povodňový plán je zpracován pro území obce s rozšířenou působností… Číst »

Opatření

Opatření ke snížení emisí z dopravy
26. října 2017

V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty. Statická doprava Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří… Číst »