Systém nakládání s komunálním odpadem

25. října 2017

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Zastupitelstvo… Číst »

Zákaz spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích

9. října 2017

Obecně závazná vyhláška Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 14.12.2016 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona… Číst »

Podmínky pro pořádání veřejných podniků

9. října 2017

Na počátku července 2016 vstoupila na území města Ostravy v platnost obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení… Číst »

Protihluková vyhláška

9. října 2017

Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, schválená městskými zastupiteli v dubnu roku 2012, vymezuje činnosti, které… Číst »