Strategické dokumenty

Plán odpadového hospodářství
5. prosince 2017

Statutární město Ostrava má nový Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021 V novém Plánu odpadového hospodářství jsou stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení, uvádí zejména:… Číst »

Strategické dokumenty

Systém environmentálního řízení dle ISO 14001
1. listopadu 2017

Environmentální politika Magistrátu města Ostravy Ostrava je statutárně členěným městem na soutoku Odry s Ostravicí. Historicky je město spojováno s hornickou a hutnickou činností, která… Číst »

Strategické dokumenty

Integrovaný plán mobility Ostrava
30. října 2017

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava, který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála… Číst »

Strategické dokumenty

Strategický plán města Ostravy 2017-2023
25. října 2017

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst »

Strategické dokumenty

Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu
23. října 2017

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje… Číst »

Strategické dokumenty

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava
23. října 2017

Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších… Číst »

Strategické dokumenty

Akční plán udržitelné energetiky
22. října 2017

Akční plán udržitelné energetiky V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky… Číst »