Opatření

Zelené městské plochy - Územní systém ekologické stability
10. listopadu 2017

Pro rozvoj Zelených městských ploch (Green Urban Areas) je využíván Plán rozvoje územních systémů ekologické stability, který obsahuje biocentra, propojené biokoridory. V minulém období byla na… Číst »

Opatření

Výsadba zeleně
8. listopadu 2017

Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení… Číst »