Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2016

7. listopadu 2017

V profilech na dolním úseku Ostravice – nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností… Číst »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2016

7. listopadu 2017

V profilu Svinov je kvalita vody v Odře stále ovlivněna odpadními vodami z území města Ostravy a znečištěním přiváděným jejími dalšími přítoky – Polančicí, Porubkou,… Číst »

Jakost vod v tocích

6. října 2017

Kvalita vody v tocích je u nás i ve světě pravidelně sledována přibližně od poloviny šedesátých let 20. století. Ke sledování slouží síť kontrolních profilů… Číst »