Moravskoslezské inovační centrum

V roce 2017 byla aktuálně ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a univerzitami na území města, založena nová organizace, Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), nabízející služby pro inovace, komunitní programy a nové podnikatelské klastry. Pod hlavičkou projektu In Focus (URBACT International Project) připravuje toto centrum Integrovaný akční plán na léta 2017 – 2019, který v souvislosti s podporou podnikatelského talentu (Talent Attraction Management) obsahuje projekty pro start-ups a malé podniky, podporované prostřednictvím inkubátoru ekologických technologií. Jejich cílem je podporovat environmentálně orientované inovace v regionu, podpořit nová pracovní místa v této oblasti a řešit hlavní environmentální výzvy/problémy. V současné době zahrnuje rozpočet uvedených aktivit 30 mil. Kč, určených přímo pro MSIC a dalších 80 mil. Kč, poskytovaných programem Regionální Inovační Strategie RIS3 – Smart Accelerator.