Web ZdraváOVA je oficiální stránka statutárního města Ostravy věnovaná tématice životního prostředí, která navazuje na úspěšné projekty města Ostravy Dýchám pro Ostravu a Zdravě po Ostravě, slouží také jako webové stránky ke kandidatuře města na titul Evropské zelené město 2020 a samostatná sekce webových stránek http://www.ostrava.cz Životní prostředí.

Cílem vzniku webu ZdraváOVA je sjednocení jednotlivých témat v jedné ucelené prezentaci.

Máte zájem zveřejnit na těchto stránkách akci zaměřenou na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj nebo environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu? Kontaktujte nás, prosím!

ZdraváOVA do budoucna sjednocuje tyto weby:

http://dycham.ostrava.cz

http://zdravepoostrave.cz

http://jitrocel.ostrava.cz

Obsah stránky vytváří odbor ochrany životního prostředí (obsahové naplnění jednotlivých témat) a odbor kanceláře primátora (aktuality) ve spolupráci s odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Editoři stránek:

Michal Gacka (odbor ochrany životního prostředí MMO)

Petr Havránek (odbor kanceláře primátora MMO)