Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku a pestrou stravu bohatou na vitamín C. Doporučujeme pravidelné intenzivní větrání místností v krátkých časových intervalech.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 54.600
SO2 1H ---
PM10 1H 75.000
PM2,5 1H 69.000
O3 1H ---
CO8 1H 711.000

Fifejdy

NO2 1H 25.400
PM10 24H 45.500
SO2 1H 13.000
PM10 1H 80.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 23.900
PM10 24H 34.800
SO2 1H 13.300
PM10 1H 47.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H 482.000

Poruba DD

NO2 1H 19.500
PM10 24H 31.300
SO2 1H ---
PM10 1H 39.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 18.900
PM10 24H ---
SO2 1H 9.300
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 22.600
PM10 24H 55.300
SO2 1H 12.200
PM10 1H 61.000
PM2,5 1H 61.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 28.900
PM10 24H 38.700
SO2 1H 13.600
PM10 1H 35.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 618.000

Kunčičky

NO2 1H 25.300
PM10 24H 34.500
SO2 1H 15.400
PM10 1H 31.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 683.000

Radvanice

NO2 1H 28.500
PM10 24H ---
SO2 1H 12.200
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H 11.400
CO8 1H 544.000

Radvanice OZO

NO2 1H 18.900
PM10 24H 37.400
SO2 1H 13.600
PM10 1H 54.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 19.600
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 46.500
SO2 1H ---
PM10 1H 66.000
PM2,5 1H 62.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Kunčičky

18.11.2018
Kód: TOKUA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, MSK
Ulice měření: Frydecká
Zeměpisné souřadnice: 49° 48´ 34.893", 18° 17´ 32.998"
Nadmořská výška: 212 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
18.11 04:00:00 31.000 34.500 --- 15.400 25.300 --- 683.000
18.11 03:00:00 31.000 33.800 --- 15.700 20.500 --- 666.000
18.11 02:00:00 57.000 33.000 --- 16.800 26.400 --- 646.000
18.11 01:00:00 80.000 31.400 --- 16.200 31.000 --- 606.000
18.11 00:00:00 60.000 28.400 --- 17.800 34.000 --- 562.000
17.11 23:00:00 30.000 27.100 --- 17.800 27.700 --- 479.000
17.11 22:00:00 42.000 26.400 --- 17.800 27.500 --- 429.000
17.11 21:00:00 22.000 25.600 --- 16.200 25.300 --- 388.000
17.11 20:00:00 24.000 25.700 --- 14.900 20.500 --- 364.000
17.11 19:00:00 --- 24.300 --- --- --- --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3