Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 28.900
PM10 24H 44.400
SO2 1H ---
PM10 1H 37.000
PM2,5 1H 20.000
O3 1H ---
CO8 1H 647.000

Fifejdy

NO2 1H 12.800
PM10 24H 38.100
SO2 1H 8.300
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 111.700
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 10.500
PM10 24H 38.700
SO2 1H 11.500
PM10 1H 32.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 119.700
CO8 1H 354.000

Poruba DD

NO2 1H 10.100
PM10 24H 37.300
SO2 1H ---
PM10 1H 25.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 9.400
PM10 24H 27.900
SO2 1H 1.300
PM10 1H 21.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 11.500
PM10 24H 38.800
SO2 1H 5.100
PM10 1H 37.000
PM2,5 1H 23.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 12.200
PM10 24H 58.000
SO2 1H 5.600
PM10 1H 33.000
PM2,5 1H 17.000
O3 1H 115.900
CO8 1H 458.000

Radvanice OZO

NO2 1H 4.000
PM10 24H 42.400
SO2 1H 5.600
PM10 1H 17.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 126.100
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 38.800
SO2 1H ---
PM10 1H 41.000
PM2,5 1H 36.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Radvanice ZÚ

20.4.2019
Kód: TOREK
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, SMOva
Ulice měření: Nad Obcí
Zeměpisné souřadnice: 49° 48´ 25.403", 18° 20´ 20.904"
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
20.4 11:00:00 33.000 58.000 17.000 5.600 12.200 115.900 458.000
20.4 10:00:00 48.000 58.400 28.000 13.300 25.800 84.800 502.000
20.4 09:00:00 58.000 58.600 30.000 24.000 29.800 76.200 533.000
20.4 08:00:00 87.000 58.900 54.000 20.200 42.300 37.100 561.000
20.4 07:00:00 71.000 58.400 47.000 12.500 32.700 21.500 547.000
20.4 06:00:00 62.000 58.400 43.000 11.700 32.900 18.800 555.000
20.4 05:00:00 73.000 58.300 50.000 5.600 38.100 18.800 539.000
20.4 04:00:00 83.000 58.400 55.000 5.600 37.100 24.700 515.000
20.4 03:00:00 77.000 58.000 49.000 5.600 32.100 33.700 478.000
20.4 02:00:00 76.000 58.300 45.000 5.600 34.000 42.100 436.000
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3