Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 18.900
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 445.000

Fifejdy

NO2 1H ---
PM10 24H 20.500
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 11.500
PM10 24H 14.700
SO2 1H 5.600
PM10 1H 9.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 41.700
CO8 1H 185.000

Poruba DD

NO2 1H 4.000
PM10 24H 16.200
SO2 1H ---
PM10 1H 14.000
PM2,5 1H 12.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H ---
PM10 24H 15.700
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H ---
PM10 24H 19.500
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 9.800
PM10 24H 28.500
SO2 1H 5.600
PM10 1H 20.000
PM2,5 1H 17.000
O3 1H 31.700
CO8 1H 235.000

Radvanice OZO

NO2 1H 4.000
PM10 24H 31.300
SO2 1H 5.600
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 35.700
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 16.700
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Radvanice ZÚ

17.9.2019
Kód: TOREK
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ZÚ, SMOva
Ulice měření: Nad Obcí
Zeměpisné souřadnice: 49° 48´ 25.403", 18° 20´ 20.904"
Nadmořská výška: 250 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
17.9 01:00:00 20.000 28.500 17.000 5.600 9.800 31.700 235.000
17.9 00:00:00 21.000 29.400 18.000 5.600 8.800 31.500 237.000
16.9 23:00:00 20.000 31.300 17.000 5.600 11.300 34.100 235.000
16.9 22:00:00 21.000 31.500 18.000 5.600 14.200 37.500 234.000
16.9 21:00:00 26.000 32.800 22.000 5.600 13.600 42.500 231.000
16.9 20:00:00 25.000 33.900 20.000 5.600 14.300 37.300 234.000
16.9 19:00:00 26.000 33.900 19.000 5.600 16.800 30.100 233.000
16.9 18:00:00 26.000 34.100 13.000 5.600 16.600 48.500 225.000
16.9 17:00:00 25.000 34.800 13.000 5.600 19.900 49.700 222.000
16.9 16:00:00 25.000 35.000 12.000 5.600 21.200 54.900 227.000
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3