Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Měřící stanice:

Českobratrská

NO2 1H 21.600
PM10 24H 41.700
SO2 1H ---
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H 26.000
O3 1H ---
CO8 1H 468.000

Fifejdy

NO2 1H 13.800
PM10 24H 33.500
SO2 1H 3.700
PM10 1H 24.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 82.600
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 13.200
PM10 24H 28.100
SO2 1H 5.600
PM10 1H 28.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 78.400
CO8 1H 246.000

Poruba DD

NO2 1H 28.700
PM10 24H 26.800
SO2 1H ---
PM10 1H 15.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 14.000
PM10 24H 38.700
SO2 1H 1.300
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 13.400
PM10 24H 38.500
SO2 1H 4.300
PM10 1H 25.000
PM2,5 1H 26.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Kunčičky

NO2 1H ---
PM10 24H ---
SO2 1H ---
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 52.400
PM10 24H 75.000
SO2 1H 71.400
PM10 1H 53.000
PM2,5 1H 43.000
O3 1H 39.100
CO8 1H ---

Radvanice OZO

NO2 1H 11.900
PM10 24H 30.800
SO2 1H 13.300
PM10 1H 27.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 77.800
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 30.500
SO2 1H ---
PM10 1H 29.000
PM2,5 1H 21.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200

Ostrava-Zábřeh

17.2.2019
Kód: TOZRA
Typ měřícího programu: Automatizovaný měřící systém
Vlastník: ČHMÚ
Ulice měření: Pavlovova
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 45.742", 18° 14´ 49.851"
Nadmořská výška: 235 m n. m.

Graf:

Hodnoty:

Datum a čas PM10 PM2,5 SO2 NO2 O3 CO
1h 24h klouzavě 1h 1h 1h 1h 8h
[μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3]
17.2 14:00:00 29.000 30.500 21.000 --- --- --- ---
17.2 13:00:00 30.000 30.500 29.000 --- --- --- ---
17.2 12:00:00 31.000 30.600 30.000 --- --- --- ---
17.2 11:00:00 32.000 30.400 35.000 --- --- --- ---
17.2 10:00:00 31.000 30.100 37.000 --- --- --- ---
17.2 09:00:00 34.000 30.200 34.000 --- --- --- ---
17.2 08:00:00 36.000 30.400 30.000 --- --- --- ---
17.2 07:00:00 42.000 30.700 32.000 --- --- --- ---
17.2 06:00:00 35.000 30.800 33.000 --- --- --- ---
17.2 05:00:00 26.000 31.100 33.000 --- --- --- ---
  • V pořádku
  • Překročení limitu
  • Veličina se na uvedené stanici neměří

Povolené limity

Polétavý prach Oxid siřičitý Oxid dusičitý Ozón Oxid uhelnatý
50 μg/m3 (24h) 350 μg/m3 200 μg/m3 120 μg/m3 10000 μg/m3