8.ledna 2019
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
Ostravské muzeum
21.ledna 2019
Infotherma 2019
Výstaviště Černá louka
8.
ledna
Místo
Ostravské muzeum
Adresa
Masarykovo nám. 1
Ostrava-Moravská Ostrava
Termín akce
8.ledna 2019 - 3.března 2019
09:00
www
http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/stranka-akcien/2019/sopky-v-geologicke-historiii-moravy-a-slezska/

Sopky v geologické historii Moravy a Slezska

Pozvání na výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s výbušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. Četné důkazy v podobě vulkanických hornin z našeho území i ze světa svědčí o tom, že naše Země je stále živým a dynamickým tělesem.

Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci, Katedry geologie PřF UP Olomouc, Muzea Prostějovska v Prostějově a Ústavu geologických věd PřF MU Brno. Jejími autory jsou Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., RNDr. Vladimíra Jašková a prof. RNDr. Antonín Přichystal, DrSc.

Výstava byla doplněna exponáty ze sbírek Ostravského muzea, týkajícími se vulkanické a magmatické činnosti v Ostravě a jejím nejbližším okolí v geologické minulosti.

21.
ledna
Místo
Výstaviště Černá louka
Adresa
Černá louka 3235, Pavilon A
Ostrava-Moravská Ostrava
Termín akce
21.ledna 2019 - 24.ledna 2019
www
http://www.infotherma.cz/

Infotherma 2019

26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Pořadatel výstavy

Agentura Inforpres, Frýdek-Místek tel.: 602 72 72 19
e-mail: bujakova@inforpres.cz
e-mail: info@infotherma.cz