Ostravští radní schválili na základě iniciativy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zřízení dalších dvou parkovacích zón na sídlištích Šalamouna a Fifejdy III. Iniciativa městského obvodu reagovala na na četné a opakované stížností obyvatel těchto sídlišť na parkování. Při vzniku parkovacích zón chce obvod úzce spolupracovat s Městskou policií Ostrava, aby se nevyhovující stav ve v těchto lokalitách ve velmi krátké době podstatně zlepšil. Parkovací zóny budou zřízeny od 1. dubna 2019. Cena za parkovací kartu pro rezidenta bude činit 240 Kč/rok a platit bude v pracovní dny v době od 7 do 20 hodin. Důvodem pro zřízení parkovacích zón je zajištění přednostního parkování pro obyvatelé bydlící v dané lokalitě.

Na sídlišti Šalamouna byla zóna vyhlášena na ulicích Foerstrova, Gajdošova, Havířská, Na Jízdárně, Dr. Malého, Hornická, Hornických učňů, Chocholouškova, náměstí J. Myrona, Na Široké, Nedbalova, Na Zapadlém (po parkoviště u krajského úřadu), Šalamounská, P. Křičky, Sportovní, Uhelná, Zelená (úsek Vítkovická – Výstavní) a Karolínská.

Na sídlišti Fifejdy III. na místních komunikacích ulic Garážní, Hornopolní (úsek Varenská – Sládkova), Sládkova (včetně zaslepeného úseku ve směru na ul. Cihelní), U Stadionu (od napojení na ul. Sládkova), Varenská (úsek Hornopolní – Sládkova).

Bližší informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty včetně cen jsou uvedeny na internetových stránkách městského obvodu:

https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospodarstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty