Ve čtvrtek 22. 02. 2018 ve 14:25 SEČ (13:25 UTC) byla odvolána smogová situace vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 pro území Aglomerace O/K/F-M bez Třinecka.

Smogová situace byla vyhlášena v pondělí 19. února byla v 11 hodin dopoledne pro území aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek Místek  bez Třinecka. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Stav kvality ovzduší můžete sledovat na naší stránce http://zdravaova.cz a aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou čerpány ze stránek http://portal.chmi.

Informace pro veřejnost

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.

Doporučuje se také zvýšit přísun vitamínů, zejména C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám, obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce, omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, podle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (barvy, rozpouštědla apod.).

Je vhodné maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.