Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

Aktualizováno: 4. srpna 2022

V Plánu odpadového hospodářství byly stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému… Číst dále… »

Integrovaný plán mobility Ostrava

Aktualizováno: 29. října 2018

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava, který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála… Číst dále… »

Strategický plán města Ostravy 2017-2023

Aktualizováno: 29. října 2018

Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje… Číst dále… »

Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu

Aktualizováno: 25. července 2022

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje… Číst dále… »

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava

Aktualizováno: 29. října 2018

Pro snížení hladiny hluku ve městě Ostravě byl zpracován Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, který se zabývá především možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších… Číst dále… »