Odstrojování vánočních stromků začíná podle tradic v den svátku Tří králů. Lidé je začínají odkládat u kontejnerů. Ostravská odpadová společnost OZO proto zahájila jejich odvoz hned v nejbližší možný svozový den. V letošním roce připadl zmíněný svátek na pondělí 6. ledna.

Svoz od kontejnerových stanovišť na ostravských sídlištích potrvá až do konce ledna. Stromečky se svážejí speciálním vozidlem s lisovací nástavbou, v níž jsou už při svozu předdrceny. Běžná svozová auta tuto možnost nemají, proto stromečky nelze svážet společně se směsným odpadem, navíc se svážejí jinam – na kompostárnu OZO v Hrušově. Tam budou následně podrceny a přidávány během celé následující sezóny k dalším biologicky rozložitelným odpadům při výrobě kompostu.

Občané žijící v rodinných domech mohou vánoční stromečky likvidovat prostřednictvím hnědých popelnic či ve vlastním kompostéru (nadrcené nebo nastříhané na menší kousky) nebo stromek vcelku odnést do sběrného dvora.

Přesný rozpis provozní doby naleznete na webových stránkách společnosti www.ozoostrava.cz.