Obyvatelé Ostravy mají od dnešního dne možnost odkládat vánoční stromečky u kontejnerových stání, a to až do konce ledna. Po dobu čtyř týdnů bude společnost OZO Ostrava svážet vánoční stromky podle předem stanoveného harmonogramu (k dispozici na www.ozoostrava.cz). Milovníci Vánoc tak mají dostatek času na odzdobení této populární vánoční dekorace.

Svoz vánočních stromků se netýká obyvatel rodinných domů a ani menších bytových domů v centru města, kde stojí popelnice uvnitř bloků ve dvorech, kam svozové auto vzhledem ke svým rozměrům neprojede. Občané z těchto oblastí mohou stromky odkládat ve sběrných dvorech.

Všechny vánoční stromky poté najdou uplatnění v kompostárně OZO Ostrava, jako surovina pro výrobu zeminového substrátu.