Vánoční stromek je nejčastější dekorací, která dnes o svátcích zdobí téměř každou domácnost. Jeho zdobení se u nás rozšířilo během 19. století. Stromky bývají nastrojeny zpravidla do konce Vánoc, tedy do svátku Tří králů 6. ledna, kdy začíná Masopust. Není však neobvyklé, že nazdobený stromeček zdobí domácnosti i po tomto termínu. Nicméně na Tučný čtvrtek, kdy začínají hlavní masopustní oslavy, by již měly být odstrojeny všechny stromečky.

Co se stromky po Vánocích

Asi nejčastěji se v domácnostech zdobí stromky z plantáží, rozšířené je ale také zdobení vánočních stromů z plastu a vánočních stromů v kořenáčích. Společně s jejich odstrojením po svátcích nastává také starost o to, jak s vánočním stromkem dále naložit.

Vánoční stromky z plantáží mohou obyvatelé bytových domů v Ostravě odložit ke kontejnerovým stanovištím na směsný odpad. Stromky je potřeba ponechat u kontejnerového stanoviště volně položené, do kontejneru je rozhodně neumisťujte. Jejich svoz zajistí společnost OZO Ostrava od 7. ledna po dobu 4. týdnů podle předem stanoveného harmonogramu. Obyvatelé rodinných a bytových domů vybavených popelnicemi pak mohou stromky odložit do některého sběrného dvora.

Plastové vánoční stromky se využívají v domácnostech opakovaně po dobu několika let. Při jejich demontáži je potřeba je očistit a uložit na tmavé a suché místo, aby vydržely, co nejdéle. Pokud se jejich majitel rozhodl, že stromek již dále nevyužije, patří plastové části stromku do kontejneru na plastový odpad.

Kdo se rozhodl pro stromek v kořenáči, musí jej před navrácením do venkovních podmínek postupně přemisťovat do chladnějších místností v domě. V den kdy nemrzne je potřeba jej umístit ven na stinné místo. Stromek je potřeba také řádně zalévat, aby nedošlo k jeho uschnutí. Na jaře je možné stromek dále přesazovat, buď do většího kořenáče, nebo do volné půdy.


Foto: pixabay.com