Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti … Pokračování textu Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší