Statutární město Ostrava se rovněž aktivně zapojuje do ochrany ptactva. Jedná se o krok, který navazuje na loňskou spolupráci s Ostravskou univerzitou při výzkumném projektu zabývajícím se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě. Na přelomu měsíců 2/2021 a 3/2021 proto odbor ochrany životního prostředí nechal na území města Ostravy nainstalovat 100 nových ptačích budek, které mají přispět ke zvýšení populace ptactva ve městě. O výrobu těchto ptačích domovů se postarala městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava a Michálkovice, a to zejména v parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala mimo jiné blízkost keřů či keřových skupin, neboť tyto přirozené úkryty poskytují zároveň prostředí jejich potravy. Statutární město Ostrava zároveň počítá s pravidelným čištěním těchto budek, které bude probíhat vždy jedou ročně v měsících prosinec až leden. V příštím roce předpokládá odbor ochrany životního prostředí jejich rozšíření i do dalších lokalit.

Zajímavostí určitě je, že jednu z budek umožňující také on-line přenos pořídila městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Jedná se o tzv. sýkorník se zabudovanou kamerou, který umožňuje sledování hnízdění. Budka s kamerou byla umístěna do areálu Lesní školy v Bělském lese. Pořízení této budky bylo rovněž financováno z prostředků statutárního města Ostravy.

Živý přenos ze sýkorníku 

Doporučujeme použít jiný webový prohlížeč než Internet Explorer.