V oblasti mobility se Ostrava může pochlubit rozsáhlou, moderní sítí veřejné ekologické dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na české i evropské úrovni. Vzhledem k polyfunkčnímu charakteru města konkuruje městské hromadné dopravě individuální automobilová doprava. Město na uvedenou situaci reagovalo integrací dopravního systému, který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém. Významná část hlavního centra města je uzavřena pro automobilovou dopravu, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility. Ostrava stále rozšiřuje sítě cyklotras,  aktuálně je zhruba 266 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 97 km vedeno segregovaně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem. Přispívá k tomu také stále více oblíbenější systém sdílení kol – Bikesharing, který v Ostravě úspěšně funguje již 4. sezónu.

Tematické články

| 17. května 2022

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022

Číst ...
| 10. května 2022

Dopravní podnik zařazuje do provozu největší flotilu elektrobusů v Česku

Číst ...
| 6. května 2022

Doubledeckerem do zoo: nově i z Poruby a Jihu

Číst ...
| 28. dubna 2022

Květnová výzva Do práce na kole vypukne již brzy, ceny v Ostravě budou lákavé

Číst ...
| 22. dubna 2022

Město vybralo zhotovitele nové lávky přes Ostravici

Číst ...
| 5. dubna 2022

Nadlimitní čistění opět pomáhá ostravskému ovzduší

Číst ...
| 9. března 2022

Do práce na kole 2022

Číst ...
| 25. února 2022

Vodíkové autobusy vyjedou do ostravských ulic už příští rok

Číst ...

Projekty

 • Ekologizace vozového parku II
 • Bikesharing
 • Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
 • Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD
 • Ekologizace vozového parku I
 • Nízkoemisní zóny
 • Nové dopravní hřiště Svinov
 • Resolve
 • Cyklostezky podél Ostravice a Odry
 • Chytré dopravní systémy
 • Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova
 • Nová zastávka Karolína
Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Předcházející Následující

Ekologizace vozového parku II

Ostravou na alternativní pohon II

Na konci února 2018 magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon, 5 vozů pro Městskou policii Ostrava a zbytek pro 11 městských obvodů Hošťálkovice (1 ks), Hrabovou (1 ks), Krásné Pole (1 ks), Mariánské Hory a Hulváky (3 ks), Moravskou Ostravu a Přívoz (2 ks), Novou Ves (1 ks), Ostravu – Jih (1 ks), Polanku nad Odrou (1 ks), Porubu (1 ks), Radvanice a Bartovice (1 ks) a Starou Bělou (2 ks). Tři vozy budou na pohon CNG, ostatní budou elektromobily. Projekt bude znovu spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.

Žádost byla úspěšně schválena Státním fondem Životního prostředí a město již obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. K projektu byla vyhlášená veřejná zakázka na nákup vozidel.


Realizace projektu byla ukončena převzetím posledního vozidla 4.10.2019.

Předmětem projektu bylo pořízení 16 ks vozidel s alternativním pohonem, z toho v kategorii M1 (osobní automobil) 8 ks s pohonem elektro a 3 ks s pohonem CNG a dále užitkové vozy v kategorii N1 (nákladní menší od 2,5 do 3,5t) 5 ks s pohonem elektro. Cílem projektu je ekologizace vozových parků magistrátu města Ostravy, městské policie a 8 městských obvodů, provozní úspory a zejména snížení negativních vlivů dopravy (emise, hluková zátěž) na zdraví obyvatel a životní prostředí. Zapojeny do projektu byly městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava – Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá.

Z celkových nákladů 14 924 tis. Kč vč. DPH činila výše dotace 5 150 tis. Kč.


Místo
Rekola Bikesharing, s. r. o.
Adresa
Centrum města
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Bikesharing

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na provozovatele této služby společnost Nextbike, která jej provozuje i nyní.

Aktuálně Ostravě funguje přes 270 stanic s více než 900 koly. Uživatelé si od března do listopadu 2020 půjčili sdílené kolo v 647 855 případech a  ujeli celkem 842 212 kilometrů. O kola byl největší zájem v srpnu, kdy výpůjčky dosahovaly 96 336 výpůjček. Kola využívá více  než 42 tisíc uživatelů. Nejvyšší počet výpůjček je v obvodech Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Ostravě-Jih a každé kolo vyjede v průměru dvakrát denně. Nejvíce využívanými stanicemi jsou v Porubě Telekomunikační škola, v širším centru Forum Nová Karolina a na Jihu stanice Kotlářova. Další nejčastěji využívané stanice v Porubě jsou Třebovická, Hlavní třída – Bohuslava Martinů a Hlavní třída – dolní část. V Moravské Ostravě a Přívozu to jsou Komenského sady a na Jihu dvojice Aviatiků a Cholevova.

Sdílené kolo se dá půjčit prostřednictvím mobilní aplikace. Bikesharing mohou využít ale i ti, kteří nemají staženou aplikaci ve svém chytrém telefonu, případně nemají připojení k internetu. Umožňuje to systém Interactive Voice Response. Tento telefonický robot funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zájemce o půjčení kola pouze zavolá na infolinku 581 652 047, zvolí si, kde si chce kolo půjčit, naťuká na displeji svého telefonu číslo kola a robot ho na dálku odemkne. Volat je ale nutné z čísla, na kterém má majitel telefonu založený a ověřený účet u provozovatele systému. Náklady hradí stejným dílem město Ostrava a provozovatel systému společnost Nextbike.

Pro další dvouleté období 2021/2022 byl ve veřejné zakázce vybrán stejný provozovatel této služby  – společnost NEXTBIKE.

Provoz sdílených kol bude nově celoroční (leden až prosinec) a v období největšího zájmu, od června do září, bude v ulicích města minimálně tisícovka sdílených kol. Od března do května a od října do listopadu jich bude minimálně 800 a v lednu, únoru a prosinci jich poskytovatel musí zajistit minimálně 400. Služba bude nově dostupná ve všech městských obvodech.

Náklady na pořízení stojanů:2019 – 1331 tis. Kč, 2020 – 255 tis. Kč a 2021 – 550 tis. Kč, celkem tedy 2,135 mil. Kč s DPH.
Náklady na provoz služby: 2018  pilotní projekt zdarma, 2019 – 4,127 mil. Kč a 2020 – 5,47 mil. Kč , pro období 2021 a 2022 se odhaduje částka 13. mil. Kč včetně DPH.

Místo
Ostrava
Adresa
Více míst
Předcházející Následující

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hlukové situace v dotčeném okolí 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy. Hluková studie posuzuje soulad projektovaného řešení záměru (celkový provoz na dotčených komunikacích, tj. provoz tramvají i automobilů) s požadavky aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ představuje realizaci nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě. Hlavním cílem realizace záměru je částečná náhrada autobusové dopravy (spalovací motory) za tramvajovou dopravu (elektrický pohon). Plánovaný záměr je rozdělený do dvou etap výstavby 1 a 2. Předmětem posouzení v rámci předkládané hlukové studie je pouze etapa 1. projektu.

V rámci posuzované 1. etapy projektu se plánovaná tramvajová trať odpojuje ze stávající sítě v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a dále vede ulicí 17. listopadu. V místech křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, vede trasa severně až po okružní křižovatku s ulicí Průběžnou. Dále vede tramvajová trasa vlevo (západně) po ul. Průběžná, kde je zakončena obratištěm v prostoru mezi OC Globus a ulicemi Opavská a Průběžná. V podrobnějším návrhu bylo toto tramvajové obratiště mírně upraveno, aby plně vyhovovalo navrhované variantě tramvajové tratě s návazností na navrhované autobusové linky. V ulicích 17. listopadu a Průběžná, je trať navržena na zvýšeném tramvajovém tělese v ose komunikace. Součástí záměru je tedy celková rekonstrukce a rozšíření vozovky v ul. 17. listopadu a Průběžná.

2. etapa projektu představuje realizací nové tramvajové tratě vedenou od stávající tramvajové tratě na ul. Martinovské, po ul. Bedřicha Nikodéma a ukončenou připojením na trasu 1. etapy projektu na ul. 17. listopadu.

Celková délka tratě etapy 1. je 3,23 km (vč. obratiště), návrhová rychlost je tramvají je 50 km/h. Na trase je navrženo několik průběžných zastávek (Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a dále koncová zastávka (Opavská) v místě obratiště.

Vybudováním nové tramvajové tratě dojde k celkové změně dopravní situace v celém území (resp. ke změně chování motoristů i obyvatel). Protože do řešeného území koncepčně zapadá další významná plánovaná stavba a to stavba tzv. Severního spoje (dopravní propojení ul. Mariánskohorské a dálnice D1 s Porubou) hodnotí hluková studie situaci v řešeném území včetně této stavby.

 

Kompletní studie a další materiály jsou pro stažení ZDE

 

Místo
Dopravní podnik Ostrava
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD

Implementace komunikační a dopravní platformy

Projekt Dopravního podniku Ostrava a.s. na zavedení kompletního funkčního systému po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností vozidel MHD, zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií.

Realizace projektu je rozdělena na tři etapy. V současné době probíhá I. a II. etapa zavádění systému, který by měl být dokončen v 1. pol. roku 2019.

 

Místo
Magistrát města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Ekologizace vozového parku I

Ostravou na alternativní pohon I

Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo pořízeno 21 nových vozidel – 6 elektromobilů a 15 vozidel s pohonem na CNG pro Městskou policii Ostrava, městské obvody města Ostravy a magistrát. Město na realizaci projektu vynaložilo 9 803 158 korun, dotace ze Státního fondu životní prostředí pro tento počet vozů činí 2 070 000 korun. Celková pořizovací hodnota je 11 873 158 Kč (s DPH).


Místo
Statutární město Ostrava
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, kde je omezen provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, je navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy je ke stažení zde: https://zdravaova.cz/doc/studie_proveditelnosti_27-03-18.pdf

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón vyžaduje nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.


 

Nové dopravní hřiště Svinov

Svinov dostane moderní dopravní hřiště

Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisový kurt a třípodlažní budova zázemí s učebnou pro 30 žáků, šatnami, klubovnou, sklady či garážemi vzniknou u Základní školy v ulici Bílovecké ve Svinově. Podrobnosti sdělili radní pro dopravu Lukáš Semerák a starostka Svinova Helena Wieluchová.

Areál na ploše 3,5 hektaru se začne stavět už v příštím roce, kompletně hotov by měl být v roce 2019. V době školní výuky bude sloužit dětem, odpoledne a o víkendech bude přístupný i široké veřejnosti. Podle zatím jen hrubých odhadů by stavba mohla přijít na 50 milionů korun. Zhruba 20 milionů by mohla stát výstavba dopravního hřiště a venkovních sportovišť, 30 milionů jsou předpokládané náklady na objekt zázemí.

„Ostrava nemá v současné době dostatečné zázemí pro povinné vzdělávání žáků základních škol v oblasti dopravní bezpečnosti. Projektem dopravního hřiště ve Svinově splácíme jakýsi historický dluh pro tu část Ostravy, která nezahrnuje pouze Svinov, ale zejména Porubu a další městské části,“ vysvětli důvody, pro které se město rozhodlo financovat tuto stavbu, radní Lukáš Semerák.

Do budoucna by tak Ostrava měla mít minimálně tři dopravní hřiště. Pro oblast Ostravy-Jihu je určeno dopravní hřiště u Základní školy Alberta Kučery, na kterém nechalo město loni opravit povrchy. Pro oblast Moravské Ostravy, Slezské Ostravy a Mariánských Hor slouží dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze, které projde v příštím roce rekonstrukcí a dostavbou.

Hřiště ve Svinově bude nicméně nejmodernější a jako jediné ve městě bude vybaveno elektroautíčky, světelnou signalizací, měřením rychlosti a dalšími atributy silničního provozu, které umožní dětem vyzkoušet si při hodinách dopravní výchovy roli řidiče motorového vozidla a zároveň podstatně zatraktivní výuku.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
Web
Předcházející Následující

Resolve

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu INTERREG EUROPE.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů osmi států, včetně Moravskoslezského kraje. Mezi partnery jsou zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony  Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Varšava (Polsko).

Cílem projektu RESOLVE je výměna zkušeností v prostředí udržitelné dopravy v jednotlivých městech, která přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, a tím ke snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou samotného zboží do obchodů. Projekt do jisté míry generuje impuls, jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele, k  přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou mobilitu přepravy osob i zboží (zlepšení infrastrukturní napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů).

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst, v prostředí města Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy.

Další informace: www.interregeurope.eu

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a Ostravice za současného zlepšení vodního toku řeky Ostravice a okolního prostředí. Část Hornické muzeum – Koblovský most napojuje turistickou lokalitu Landek na centrum města.

Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vzniklo 16 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy.

Úsek  Popis Termín realizace – ukončení
1  Slezskoostravský hrad, Hrabová 08/2012-10/2014
2  Koblovský most – lávka Kamenec 05/2013
3  Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad 07/2013 – 06/2015
4  komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu 05/2012 – 09/2013
5  Hornické muzeum–Koblovský most (samostatný projekt) 03/2012 –06/2012

Chytré dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí.

Podpora veřejné dopravy:

je první částí IDS řešenou ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OKAS). Zabývá se efektivnějším řízení ve městě, tedy zajištěním plynulosti a bezpečnosti provozu při současné preferenci městské hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí

Inteligentní zastávky:

představují druhou část IDS, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení a odbavovací systémy do vozidel MHD:

má v gesci Dopravní podnik Ostrava.

Inteligentní dopravní systémy, I. etapa – navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části města:

Systém navádění na volná parkovací místa byl uveden do provozu k 1. červenci 2010. Jedná se o sběr informací o obsazenosti parkovišť a parkovacích objektů v centru města a zobrazování informací o počtu volných parkovacích míst ve 13 lokalitách na příjezdu do centra města a v samotném centru (celkem 30 naváděcích tabulí). Zároveň byl vytvořen dopravní portál, kde zájemci naleznou aktuální informace o dopravní situaci ve městě.

Místo
Ostrava
Adresa
Průmyslová
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek trasy začíná napojením na stávající cyklostezku před okružní křižovatkou ulic U Stadionu, Baarova a Novinářská, přechází ulici Baarova, pokračuje kolem ul. Novinářská a končí napojením na cyklostezku na ul. 28. října. Druhý úsek začíná napojením na stávající cyklostezku před ul. Zelená, pokračuje kolem ul. Výstavní a je zakončena napojením na stávající cyklostezku před křižovatkou ul. Průmyslová a Železárenská.

Stezka je vybudována převážně jako na dělená stezka – část pro cyklisty (blíže vozovce š. 2 m) a na část pro chodce (dále od vozovky š. 2 m). Současně s vybudování cyklistické stezky dochází k úpravě přilehlých autobusových zastávek, doplnění bezpečnostních zábradlí, přejezdů a úprava parkovacích stání a zpevněných ploch , které jsou v bezprostřední blízkosti stezky. Křížení cyklostezky a chodníků s příjezdy k bočním nemovitostem jsou nově řešena prostřednictvím stavebně upraveného zpomalovacího prahu. Cyklistická stezka bude provedena z červeně probarvené živice, Konstrukce chodníku bude provedena ze zámkové dlažby.

Stavba je financována prostřednictvím dotačního titulu IROP.

Realizace byla zahájena v 08/2017 a dokončena v 12/2017.

Zpracovatelem PD pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

Cena realizace stavby dle SOD: 8,9 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.


Projekt CYKLOTRASA Y – PRŮMYSLOVÁ, BAAROVA byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Místo
Nová Karolína
Adresa
28. října
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Nová zastávka Karolína

Nová tramvajová zastávka MHD – Nová Karolina

Moderní, bezbariérová zastávka je umístěna mezi tramvajovou zastávkou Náměstí Republiky a tramvajovou zastávkou Elektra, případně Výstaviště. Zastávka je řešena jako sdružená – u jedné hrany zastavují jak tramvaje, tak i autobusy, což ulehčuje občanům přestup a zároveň zpřehledňuje dopravní řešení tohoto místa. Na zastávce nechybí přístřešky pro cestující s lavičkami, zábradlí se skly ani jízdenkové automaty.

Termín realizace/ukončení         06/2012 – 3/2013

Informace

Městská hromadná doprava

Ostrava umožňuje bezkontaktní placení jízdného platebními kartami ve všech prostředcích ostravské MHD. Byla teprve 2. městem na světě, kde byl tento systém zaveden.

Městská hromadná doprava

V meziročním srovnání let 2016 – 2017 vzrostl počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava o 2,6 miliónu.

Městská hromadná doprava

Stav k 1. 1. 2019.

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet automobilů s alternativním pohonem v rámci obnovy vozového parku města Ostravy k 31. 12. 2019.

Městská hromadná doprava

Od února 2020 byl zcela ukončen prodej papírových jízdenek.

Individuální automobilová doprava

Ostrava k omezení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města plánuje vybudování celkem 4 parkovišť systému Park´n´Ride. Tři na ul. Místecká a jedno na ul. Hlučínská.

Dopravní terminály

V rámci integrace dopravy byly vybudovány 4 hlavní přestupní terminály (Svinov mosty, Hlavní nádraží, Hranečník, Dubina) umožňující přestup cestujících na nízkoemisní a bezemisní prostředky MHD.

Cyklistická doprava

Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.

Cyklistická doprava

Od roku 2018 je město místním organizátorem soutěže Do práce na kole.