V oblasti mobility se Ostrava může pochlubit rozsáhlou, moderní sítí veřejné ekologické dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na české i evropské úrovni. Vzhledem k polyfunkčnímu charakteru města konkuruje městské hromadné dopravě individuální automobilová doprava. Město na uvedenou situaci reagovalo integrací dopravního systému, který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém. Významná část hlavního centra města je uzavřena pro automobilovou dopravu, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility. Ostrava stále rozšiřuje sítě cyklotras,  aktuálně je zhruba 266 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 97 km vedeno segregovaně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem. Přispívá k tomu také stále více oblíbenější systém sdílení kol – Bikesharing, který v Ostravě úspěšně funguje již 4. sezónu.

Tematické články

| 23. května 2024

Kolo může být praktickým prostředkem dopravy ve městě, ukazuje Ostrava

Číst ...
| 21. května 2024

Starou Bělou a Polanku nad Odrou propojila nová cyklotrasa

Číst ...
| 15. května 2024

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem na nextbiku

Číst ...
| 23. dubna 2024

Jedinečný start cyklistické sezóny v Beskydech, 1. máj odstartuje v Ostravě výzvu Do práce na kole

Číst ...
| 11. března 2024

Sdílená kola jsou v Ostravě stále oblíbeným a ekologickým způsobem dopravy

Číst ...
| 19. února 2024

Další parkovací místa pro Ostravu

Číst ...
| 4. prosince 2023

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou bylo dokončeno

Číst ...
| 1. prosince 2023

Ostrava se stala letošním Cykloskokanem roku v celorepublikové soutěži

Číst ...

Projekty

 • Eko magazín
 • Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice
 • Bikesharing
 • Terminál Hranečník
 • Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě
 • Modernizace DPO
 • Nízkoemisní zóny
 • Dopravní hřiště

Eko magazín

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami.

Únorový díl – Co ovlivňuje v Ostravě kvalitu ovzduší ke shlédnutí ZDE

Březnový díl – Odpadová výuka a produkce odpadů ke shlédnutí ZDE

Dubnový díl – Kanalizace není odpadkový koš ani skládka ke shlédnutí ZDE

Květnový díl – Zoo Ostrav pečuje o ohrožené druhy a biodiverzitu ZDE

 

 

Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou DOLNÍ VÍTKOVICE. Studii napojení tohoto jedinečného vzdělávacího, společenského a kulturního centra v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravil architekt Josef Pleskot. Její součástí je zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. Studie nabídla 2 možnosti: buď využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do Dolní oblasti, nebo variantu vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Vybrána byla druhá možnost – lávka umožní napojení na připravovanou levobřežní komunikaci, čímž dojde k přímému propojení s Karolinou a UNIVERZITNÍM KAMPUSEM NA ČERNÉ LOUCE.

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky na Vítkovické ulici. Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překoná nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Ocelová mostní lávka pro pěší i cyklisty, propojující pravý břeh Ostravice s někdejším industriálním areálem, bude zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou bude zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka mostu bude 160 metrů, nacházet se bude ve výšce 7,2 metru, ukotven bude na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek bude 4,1 metru. Most i stezka budou kvůli bezpečnosti lidí i ptáků nasvíceny.

Zhotovitelem nové lávky přes Ostravici bude sdružení firem FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV. Náklady na výstavbu lávky činí 95,9 milionů korun bez DPH a provedení díla je definováno v délce maximálně 26 týdnů od převzetí stavby. Stavba vznikne dle architektonického návrhu význačného architekta Josefa Pleskota, jehož „rukopis,“ lze nalézt na řadě významných objektů ve městě.

Místo
Ostrava - 23 obvodů
Předcházející Následující

Bikesharing

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou mohou využít i  návštěvníci města. Na začátku projektu  v roce 2017 byla provedena anketa, která potvrdila zájem obyvatel Ostravy o systém sdílených kol.

Začátky Bikesharingu v Ostravě

V roce 2018 začala v Ostravě provozovat službu sdílených kol firma REKOLA. K dispozici bylo 150 kol a jen v centru Ostravy. Projekt se setkal s velmi pozitivním ohlasem, a proto se přistoupilo k rozšíření do dalších městských obvodů.

V roce 2019 a 2020 vyhrála zakázku na provoz služby bikesharing firma NEXT BIKE ČESKÁ REPUBLIKA. 
V sezóně 2019  bylo k dispozici 600 kol a celkem 210 stanic pro půjčení/zaparkování kol. V roce 2020 došlo k rozšíření služby a bylo k dispozici 900 kol na 270 strategicky umístěných stanovištích.  Sdílená kola byla  v provozu od března až do prosince. Prvních 15 minut výpůjčky bylo zdarma, hrazeno městem.

Od roku 2020 je  služba provozována společnosti Nextbike a je dostupná také v obci Vřesina a blízkém Hlučíně.

Od roku 2021 je k dispozici již na celém území města Ostravy. V provozu bylo od ledna až do prosince 1000 kol. Nextbike má v Ostravě již 39 238 uživatelů a ti za tento rok (až do 11/2021) realizovali cca 500.000 výpůjček a společně ujeli zhruba 750.000 km. Většina výpůjček probíhala v režimu do 15 minut s finanční podporou města. Průměrná délka výpůjčky je v Ostravě v délce 1,5km. Nejaktivnější uživatel měl za letošní rok 1268 výpůjček.

Nejfrekventovanější měsíc s nejvyšším množství výpůjček byl červen, kdy si lidé kolo v Ostravě zapůjčili 80 000 krát. Téměř 80% všech výpůjček bylo realizováno v obvodech Moravská Ostrava  a Přívoz, Ostrava-Poruba a Ostrava-Jih.

V porovnání s rokem 2020 dosahuje letošní rok  75% výpůjček roku loňského – propad byl způsoben rozšířením do všech obvodů a nebývale silnou vlnou vandalismů na kolech.

Pro dvouleté období 2021/2022 byl ve veřejné zakázce vybrán stejný provozovatel této služby tzn. společnost NEXTBIKE. Provoz sdílených kol je od roku 2021 celoroční (leden až prosinec) a v období největšího zájmu, od června do září, je v ulicích města služba posílena na minimálně tisícovku sdílených kol.  Služba je od roku 2021 dostupná ve všech městských obvodech a prvních 15 minut výpůjčky je pro uživatele zdarma, hrazeno městem.

Náklady na pořízení stojanů:2019 – 1331 tis. Kč, 2020 – 255 tis. Kč a 2021 – 550 tis. Kč, celkem tedy 2,135 mil. Kč s DPH
Náklady na provoz služby: 2018  pilotní projekt zdarma, 2019 – 4,127 mil. Kč a 2020 – 5,47 mil. Kč , pro období 2021 a 2022 se odhaduje částka 13. mil. Kč včetně DPH.

Předpokládaná hodnota koncese pro bikesharing na léta 2023 až 2024 činí 19,6 milionů korun.

NEXTBIKE JE PROVOZOVATELEM BIKESHARINGU DO ROKU 2024

V rámci vyhlášeného koncesního řízení byla vybrána nabídka společnosti nextbike Czech Republic s.r.o.

Základní minimální počet stanic je pro příští dva roky stanoven na 330, nicméně v průběhu provozu se může měnit. Příští provozovatel zahájí službu v lednu roku 2023, nejpozději však k 1. březnu roku 2023, a zajistí ji do konce roku 2024. Provozovatel musí poskytnout v exponovaných měsících roku (červnu až září) minimálně 1 100 jízdních kol, na jaře a na podzim (konkrétně v březnu, dubnu, květnu a pak říjnu a listopadu) 800 kol, v zimě (od prosince do února) minimálně 400 jízdních kol.

Více k přečtení v tiskové zprávě ZDE

Místo
Hranečník
Adresa
Těšínská
Ostrava-Slezská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Terminál Hranečník

Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku

Úpravou a rozšířením projde P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem je navýšení parkovací kapacity o 86 míst, tedy možnosti odstavení vozidla mimo centrální části města, což ve svém důsledku znamená také snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Doplněn bude též závorový systém parkoviště. Náklady na stavbu dosáhnou 21,8 milionů korun bez DPH a bude probíhat od dubna do listopadu 2022. Jejím zhotovitelem je společnost COLAS CZ, a.s. Autorem projektové dokumentace je společnost SHB, akciová společnost.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. V území jsou situována nástupiště veřejné dopravy, budova městské policie, čekárna a veřejné WC a stávající parkoviště s kapacitou 83 míst. Stavební pozemek se nachází uprostřed stávajícího přestupního terminálu Hranečník. Jedná se o zatravněnou plochu částečně zarostlou převážně náletovými dřevinami.

„Současné parkoviště je hojně využíváno, jeho rozšíření je proto logickým krokem k posílení funkce P+R. Celkově tak po dokončení stavby bude mít parkoviště kapacitu 169 parkovacích stání, bude napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol.  Nově nabídne také nabíječky pro elektromobily. Projekt byl zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí. Výrazně posiluje podíl nově vysazené zeleně.  Zároveň jsme pilotně v rámci parkoviště navrhli systém nakládání s dešťovými vodami. Parkovací stání budou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody.  Dešťové vody budou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Na rozšířeném parkovišti je navrženo celkem 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Při vjezdu na parkoviště bude umístěn závorový systém, což zapříčiní zrušení stávajících šesti parkovacích stání. Základní šířka parkovacího stání je 2,6 m, šířka krajního parkovacího stání je 2,9 m. Délka parkovacího stání je 5 m, z toho 0, 5 m přesah vozidla nad přilehlou plochu.

Stavba proběhne ve dvou etapách. První obsáhne kompletní výstavbu rozšířeného parkoviště, přičemž provoz na stávajícím parkovišti a terminálu zůstane neomezen. Předpokládaná doba výstavby je šest měsíců. V druhé části bude upraven vjezd na stávající parkoviště. Poté, co bude rozšířené parkoviště zprovozněno, dojde k uzavření stávajícího parkoviště a proběhne úprava vjezdu na něj. Provoz terminálu zůstane neomezen. Tato část úprav je definována v délce jednoho měsíce.

Náklady na dostavbu nových parkovacích ploch dosáhnou 21,8 milionů korun bez DPH. Stavba bude probíhat od dubna do listopadu 2022.

 

Historie terminálu Hranečník

Termín realizace/ukončení         2014/2016

Projekt byl realizován severovýchodní části Slezské Ostravy, v blízkosti bývalých těžebních lokalit Zárubek a Jan Maria v okolí bývalé tramvajové smyčky na Hranečníku. V dotčeném místě, ovlivněném poklesy z důlní činnosti, bylo toto území nejprve sanováno. Sanací vytvořený pozemek byl vzhledem k existujícím vazbám předurčen pro vznik přestupního uzlu – stavby terminálu Hranečník, který umožní cestujícím individuální i veřejné osobní přepravy z oblastí Karviné a Havířova zde přestoupit na tramvaje a trolejbusy – páteřní ekologickou veřejnou dopravu, směřující dále do centra města.

Zastávky městské a příměstské dopravy, které byly v minulosti rozptýleny po celé ploše areálu, jsou nyní koncentrovány do jednoho bodu, čímž došlo ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících i optimalizaci pěších vazeb při přestupu mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová vs. tramvajová, v budoucnu i trolejbusová doprava).

Lepšímu komfortu cestujících přispěje i zastřešení nástupišť a hlavních pěších tras v návaznosti na objekt sociálního zázemí a vybavenosti. Pro informovanost a komfort cestujících jsou jednotlivá nástupiště osazena informační panely s informacemi o odjezdech jednotlivých spojů, reproduktory místního rozhlasu a kamerovým systémem.

 

Místo
Ostrava
Adresa
Více míst
Předcházející Následující

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy.

Cílem hlukové studie bylo posouzení hlukové situace v dotčeném okolí 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě a zvýšení podílu tohoto druhu dopravy na úkor stávající autobusové dopravy. Hluková studie posuzuje soulad projektovaného řešení záměru (celkový provoz na dotčených komunikacích, tj. provoz tramvají i automobilů) s požadavky aktuálního znění zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, resp. ustanovení § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ představuje realizaci nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě. Hlavním cílem realizace záměru je částečná náhrada autobusové dopravy (spalovací motory) za tramvajovou dopravu (elektrický pohon). Plánovaný záměr je rozdělený do dvou etap výstavby 1 a 2. Předmětem posouzení v rámci předkládané hlukové studie je pouze etapa 1. projektu.

V rámci posuzované 1. etapy projektu se plánovaná tramvajová trať odpojuje ze stávající sítě v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu a dále vede ulicí 17. listopadu. V místech křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, vede trasa severně až po okružní křižovatku s ulicí Průběžnou. Dále vede tramvajová trasa vlevo (západně) po ul. Průběžná, kde je zakončena obratištěm v prostoru mezi OC Globus a ulicemi Opavská a Průběžná. V podrobnějším návrhu bylo toto tramvajové obratiště mírně upraveno, aby plně vyhovovalo navrhované variantě tramvajové tratě s návazností na navrhované autobusové linky. V ulicích 17. listopadu a Průběžná, je trať navržena na zvýšeném tramvajovém tělese v ose komunikace. Součástí záměru je tedy celková rekonstrukce a rozšíření vozovky v ul. 17. listopadu a Průběžná.

2. etapa projektu představuje realizací nové tramvajové tratě vedenou od stávající tramvajové tratě na ul. Martinovské, po ul. Bedřicha Nikodéma a ukončenou připojením na trasu 1. etapy projektu na ul. 17. listopadu.

Celková délka tratě etapy 1. je 3,23 km (vč. obratiště), návrhová rychlost je tramvají je 50 km/h. Na trase je navrženo několik průběžných zastávek (Duha, Průběžná, Karola Šmidkeho, Ludvíka Podéště) a dále koncová zastávka (Opavská) v místě obratiště.

Vybudováním nové tramvajové tratě dojde k celkové změně dopravní situace v celém území (resp. ke změně chování motoristů i obyvatel). Protože do řešeného území koncepčně zapadá další významná plánovaná stavba a to stavba tzv. Severního spoje (dopravní propojení ul. Mariánskohorské a dálnice D1 s Porubou) hodnotí hluková studie situaci v řešeném území včetně této stavby.

Kompletní studie a další materiály jsou pro stažení ZDE

 

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA BYLO ODLOŽENO

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odkládá na neurčito pokračování veřejného projednání záměru o posuzování vlivů na životní prostředí záměru Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba, které bylo naplánováno na  čtvrtek 8. 4. 2021 on-line formou.

Pokračování veřejného projednání záměru se odkládá z důvodu podání námitky podjatosti dotčenou veřejností spolkem Prosíme, přemýšlejme, z. s., kterou nejdříve musí posoudit Ministerstvo životního prostředí jako nadřízený správní orgán krajského úřadu, a teprve následně může pokračovat posuzování vlivů záměru na životní prostředí.

Další informace k záměru projektu naleznete na stránkách Moravskoslezské kraje www.msk.cz, odkaz: Životní prostředí → Posuzování vlivů – EIA, SEA → Seznam posuzovaných aktivit EIA → Přehled záměrů v ČR → Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba (zde). Veškeré informace o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2105.

Místo
Dopravní podnik Ostrava
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Modernizace DPO

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy v našem regionu, je statutární město Ostrava.

Poslání (mise):

Jsme a budeme společností, která se orientuje na potřeby našich zákazníků. Cestující a splňování jejich přepravních potřeb jsou důvodem naší existence.

Vize:

Chceme být nejmodernějším městským dopravním podnikem v zemi.

Principy, kterými se řídíme:

 • Vztah k zákazníkům
  plnění potřeb zákazníků (cestujících), otevřená komunikace a měření jejich spokojenosti
 • Vztah ke společnosti
  efektivita, pokročilé plánování, zavádění nejmodernějších technologií
 • Vztah k zaměstnancům
  motivace a péče o stávající zaměstnance, nábor a obnova kvalitními zaměstnanci, vytváření vhodného pracovního prostředí, ochrana zdraví, otevřená a přátelská komunikace
 • Vztah k partnerům a dodavatelům
  budování vzájemně výhodných vztahů
 • Vztah k životnímu prostředí
  maximální ekologizace a minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí

 

MojeDPO je nová aplikace pro MHD v Ostravě a neomezená Wi-Fi zdarma

Nová aplikace MojeDPO je kompletním nástrojem, se kterým si můžete zjistit vaši přesnou polohu ve městě, nejbližší zastávku MHD, všechna spojení i s přestupy. Nechybí možnost zakoupení jízdenky i stažení jízdních řádů pro offline prohlížení. Jedna z nejzajímavějších funkcí, která se s aplikací váže, je možnost aktivovat si neomezenou Wi-Fi v MHD vozech.

 

Wi-fi na zastávkách

DPO Wi-Fi

„Kdo si hraje, nezlobí.“

Stále rozšiřujeme pokrytí našich zastávek internetovým signálem Wi-Fi.

Jak na to: Ve svém mobilním telefonu najdete možnost připojit k wifi s názvem „Wi-Fi DPO“, po připojení budete přesměrování na úvodní stránku, kliknete na spodní část obrazovky a jste on-line.

Místo
Statutární město Ostrava
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Nízkoemisní zóny

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO), který byl zpracován v rámci „Střednědobé strategie (do roku 2020) ke zlepšení kvality ovzduší v ČR“. Cílem PZKO bylo vytvořit komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Tam, kde jsou tyto úrovně splněny, je třeba realizovat opatření uvedená v PZKO v přiměřeném rozsahu tak, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění nebyly překročeny.

Jedním z opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bylo pod kódovým označením AB7 také zavádění tzv. nízkoemisních zón, které omezuje provoz silničních motorových vozidel ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Vedení města v návaznosti na PZKO rozhodlo o zpracování „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy“. Tato studie byla vytvořena v rámci výzvy č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí, prioritní oblast „5. Životní prostředí ve městech a obcích“ a podoblast „5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita“.

Ve studii, která byla podrobena připomínkovému řízení Ministerstva životního prostředí, byl navržen vznik dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Vznesené připomínky byly doplněny v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018 a také projednány s dotčenými městskými obvody.

Ze studie vyplynulo, že zavedení nízkoemisních zón by vyžadovalo nezanedbatelné náklady. Vzhledem k předpokládanému snížení imisní zátěže by ale vynaložení těchto prostředků nebylo dostatečně efektivní. Proto se vedení města shodlo na tom vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Viz

Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy


 

Dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště Orebitská v Ostravě-Přívoze

Děti si zde mohou vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce a odrážedle podle pravidel silničního provozu. Touto zábavnou a především bezpečnou formou vám Městská policie Ostrava chce pomoci vaše děti připravit na reálný silniční provoz. Účastníkům zapůjčíme zdarma kolo nebo koloběžku včetně bezpečnostní přilby. Hřiště může být využito také organizovanými skupinami (dětskými kluby, neziskovými organizacemi, tábory, středisky volného času, družinami, mateřskými školami aj).

Strážníci také pravidelně připravují na hřišti zajímavé akce pro širokou veřejnost. Jejich náplní jsou mimo jízdu na kole také testy, kvízy, hry a soutěže. Mezi nejoblíbenější patří jízda zručnosti. V rámci projektu Na hřišti to jede – 2022 jsou akce pro veřejnost financovány z programu prevence kriminality statutárního města Ostravy.

 

Moderní dopravní hřiště Svinov

Dětské dopravní hřiště u ZŠ Bílovecká v Ostravě-Svinově s plochou o rozloze 8500 m2 je jedním z největších v širém okolí.

Děti se zde mohou naučit dopravní značky a osvojit si pravidla silničního provozu. Na hřišti nechybí křižovatky, kruhový objezd, autobusové zastávky, dopravní značky (160 svislých dopravních značek), semafory, přechody pro chodce a mnoho dalších. Atrakce jako je mašinka nebo autobus určitě Vaše ratolesti potěší, když zrovna nebudou chtít být účastníky silničního provozu.

Hřiště můžete se svými dětmi navštívit v hodinách určených pro veřejnost, které jsou uvedeny v provozním řádu.

Přístup pro pěší je možný z ul. Navrátilova nebo ul. Bílovecká, parkování je k dispozici na parkovišti u ul. Bílovecká. Parkování na ul. Navrátilova není dovoleno, není zde zachována dostatečná šířka jízdních pruhů.

Zdroj: https://www.brouzdak.cz/aktivity/detska-hriste/detske-dopravni-hriste-ul-bilovecka-v-ostrave-svinove

Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisový kurt a třípodlažní budova zázemí s učebnou pro 30 žáků, šatnami, klubovnou, sklady či garážemi vzniknou u Základní školy v ulici Bílovecké ve Svinově. Podrobnosti sdělili radní pro dopravu Lukáš Semerák a starostka Svinova Helena Wieluchová.

Dopravní hřiště v Ostravě

Mariánské Hory a Hulváky ZŠ Gen. Janka 1208, Mariánské Hory (Fifejdy)
Ostrava-Jih MŠ Mjr. Nováka 30, Hrabůvka
Ostrava-Jih MŠ Předškolní 1, Výškovice
Ostrava-Jih ZŠ A. Kučery 20, Hrabůvka
Ostrava-Jih MŠ F. Formana 13, Dubina
Poruba MŠ Ukrajinská 1530/4
Přívoz ul. Orebitská
Svinov ul. Navrátilova

Podrobné informace o dětských dopravních hřištích na webu Bezpečné cesty a na webu iBesip.

Informace

Městská hromadná doprava

Ostrava umožňuje bezkontaktní placení jízdného platebními kartami ve všech prostředcích ostravské MHD. Byla teprve 2. městem na světě, kde byl tento systém zaveden.

Městská hromadná doprava

V meziročním srovnání let 2016 – 2017 vzrostl počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava o 2,6 miliónu.

Městská hromadná doprava

Stav k květnu 2022

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet automobilů s alternativním pohonem v rámci obnovy vozového parku města Ostravy k 31. 12. 2019.

Městská hromadná doprava

Od února 2020 byl zcela ukončen prodej papírových jízdenek.

Individuální automobilová doprava

Ostrava k omezení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města plánuje vybudování celkem 4 parkovišť systému Park´n´Ride. Tři na ul. Místecká a jedno na ul. Hlučínská.

Dopravní terminály

V rámci integrace dopravy byly vybudovány 4 hlavní přestupní terminály (Svinov mosty, Hlavní nádraží, Hranečník, Dubina) umožňující přestup cestujících na nízkoemisní a bezemisní prostředky MHD.

Cyklistická doprava

Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.

Cyklistická doprava

Od roku 2018 je město místním organizátorem soutěže Do práce na kole.