Na území města leží mozaika přirozených, pozměněných i umělých společenstev, vyznačujících se různě vysokou diverzitou bioty. Nejbohatšími systémy jsou vodní a lužní ekosystémy v CHKO Poodří a v dalších zvláště chráněných územích i lesní ekosystémy listnatých a smíšených lesů v oblasti v okrajových částech města. Ekosystémy, specifické pro postindustriální krajinu, se vyskytují na starých odvalech v místech s bývalou důlní a průmyslovou činností.

Tematické články

| 21. července 2022

Díky injektážím jsou jírovce opět zelené

Číst ...
| 1. července 2022

Novinky ve voliéře La Pampa: nový druh, vzácná mláďata a komentované krmení

Číst ...
| 15. června 2022

U Zoo Ostrava se začne stavět parkovací dům – stavba přinese nových 200 míst k parkování

Číst ...
| 7. června 2022

Dvě lokality kosí Poruba novým způsobem

Číst ...
| 6. června 2022

V Ostravě-Nové Vsi vznikne nový park „U Boříka“

Číst ...
| 20. května 2022

Další černá skládka v Ostravě bude minulostí, zmizí odpad u ulice Muglinovské

Číst ...
| 11. května 2022

Projekt CLAIRO má po čtyřech letech výzkumu první výsledky

Číst ...
| 6. května 2022

Doubledeckerem do zoo: nově i z Poruby a Jihu

Číst ...

Projekty

 • Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
 • Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů
 • Trvalkové výsadby
 • Zeleň za Karolinou
 • Ozelenění Sokolské třídy
 • Pustkovecké údolí
 • Lesopark Benátky
 • Úpravy Prokešova nám.
 • Park u Zámku Zábřeh
 • Zeleň za poliklinikou
 • Smetanův sad
 • Park U Boříka

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí:

 • Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch
 • Revitalizace pravého břehu Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí (Revitalizace řeky Ostravice II. etapa)
 • Pěší trasy na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše sýkory a Hradní lávkou
 • Výsadby na nábřežních zdech – řešení výsadeb popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách

 

Revitalizací levého břehu řeky Ostravice (Moravská Ostrava) – tzv. Havlíčkova nábřeží vznikl nový veřejný prostor. Došlo zároveň k jeho estetizaci vybudováním další visuté terasy/vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace.

Současný projekt byl rozdělen do dvou úseků, kdy práce na nich nezávisle na sobě prováděly dvě různé společnosti.

 • Úsek Na Hradbách – Kostelní
 • Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

Oběma úpravám Havlíčkova nábřeží předcházela rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přeložky kanalizačního sběrače v lokalitě od ulice Na Hradbách po Kostelní.

Úsek Na Hradbách – Kostelní

Úpravy úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava provedla společnost K2 stavební Moravia. Úpravy zde začaly v květnu 2021 a byly dokončeny na konci téhož roku.

V tomto úseku byl postaven nový chodník, zrekonstruována cyklistická stezka podél řeky s rozdělením tras pro cyklisty a pro pěší a vysázena nová zeleň. Opravila se také opěrná zeď na straně sjezdu z ulice 28. října, a také místní komunikace včetně optimalizace parkovacích míst.

Úsek mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou

V případě úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou projektovou dokumentaci zpracovala architektonická kancelář ARKOS s. r. o.  Rekonstrukci tohoto úseku prováděla společnost Firesta-Fišer. Rovněž zde práce začaly v květnu 2021 a dokončeny byly ke konci roku 2021.

V této části došlo k vystavění nové visuté galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělila trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upravily se navazující zpevněné plochy a komunikace. Místo bylo doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin.

Visutou galerii o celkové zastavěné ploše 260 m² tvoří železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikla na stávající opěrné zdi, která se navýšila. Na pochůzí části galerie je kamenná dlažba. Místy povrch doplnily skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které jsou podsvíceny reflektory. Upravilo se 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

Historie a budoucnost revitalizace nábřeží

Stávající revitalizace levého břehu Ostravice je součástí širší proměny, kterou v minulosti provázely úpravy na obou březích. První z projektů, jež přispěl k estetizaci Havlíčkova nábřeží, začal již v letech 2012/2013, kdy nábřeží ozvláštnily DVĚ VISUTÉ VYHLÍDKOVÉ GALERIE. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční. V dalších letech následovaly úpravy na pravém břehu (slezská strana) spočívající v obnově a instalaci zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérovým napojením od pomníku M. Sýkory (vystavění nové terasy k posezení a vyhlídce).

Úpravy Havlíčkova nábřeží pak navazují a doplňují projekt výstavby UNIVERZITNÍHO KAMPUSU NA ČERNÉ LOUCE. Následují tedy fáze, během nichž dojde k revitalizaci prostoru před kampusem směrem k řece (Levobřežní) a následně k propojení Havlíčkova nábřeží a Levobřežní (tzn. od Hradní lávky k tramvajovému mostu).

Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů

Vědci Ostravské univerzity zjednoduší lidem orientaci v druzích rovnokřídlého hmyzu, obojživelníků a plazů. Po dvou letech příprav spustí hned dvě nové aplikace pro chytré telefony, kterými naváží na úspěch staršího Lovce vážek. Toho si do svých mobilních telefonů stáhlo již více než 1500 lidí. Milovníci přírody mají díky vědcům Ostravské univerzity v kapse unikátní interaktivní encyklopedii pro rozlišení druhů a zároveň jim pomáhají se sběrem dat pro jejich výzkum.

Úspěšný vývojářský tým Ostravské univerzity Biorecords, který tvoří převážně doktorandi, chtěl princip fungování aplikace využít také pro další živočišné druhy. I díky zapojení biologů, matematiků, informatiků a ochránců přírody tak vytvořili dvě nové aplikace – Lovec rovnokřídlých CZ, Lovec obojživelníků a plazů CZ. Znovu tak lidem bude pro mapování živočišných druhů stačit chytrý telefon nebo tablet s vestavěným fotoaparátem. Po vážkách si tak milovníci přírody mohou zblízka posvítit na kobylky a další zástupce rovnokřídlého hmyzu nebo na žáby či hady a další zástupce obojživelníků a plazů.

„Vývoj obou aplikací trval zhruba dva roky. Princip jejich fungování jsme příliš neměnili. Vše tak znovu stojí na pečlivě připravených databázích a identifikačním algoritmu, který dokáže určit příslušný druh. Doufáme, že lidem zjednoduší orientaci v živočišné říši a nám se zase podaří získat cenné pomocníky pro sběr dat o výskytu různých druhů,“ říká za vývojářský tým Mgr. Stanislav Ožana, podle kterého jsou podobné aplikace jasným důkazem toho, že propojení vědců s veřejností (tzv. občanská věda) může fungovat.

Vývojáři Biorecords navíc počítají také s větším propojením všech aplikací. „Pokud si lidé nainstalují do chytrého zařízení všechny aplikace, budou prakticky pracovat s jedním rozhraním a plynule mezi nimi přepínat. Podobně jako v minulosti rozhodně s vývojem nekončíme a počítáme také s dalšími aktualizacemi, které budou reagovat třeba i na podněty od uživatelů,“ připojuje Ožana.

V rámci Přírodovědecké fakulty OU by v návaznosti na již existující aplikace měly vzniknout také speciální vzdělávací workshopy pro studenty základních a středních škol. V plánu je také větší propojení s organizacemi, které mapují stav krajiny a biodiverzitu.

Vývojáři z Biorecords teď finišují s přípravou bezplatné aplikace pro chytrá zařízení na platformě Android, kterou nejprve lidem nabídnou v testovací verzi. Do konce června pak počítají se spuštěním ostrého provozu. V budoucnu vývojáři chtějí nabídnout verzi také uživatelům, kteří využívají iOS. Podobně jako Lovec vážek CZ budou navíc nové aplikace přístupné přes webové rozhraní.

Místo
MOaP, MHaH, Vítkovice, Ostrava-Jih, Poruba, Stará Bělá, Svinov a Slezská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Trvalkové výsadby

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i cibuloviny. V současné chvíli probíhá veřejná zakázka na zhotovitele pro realizaci zakázky. Jedná se o tyto místa.

 • Moravská Ostrava a Přívoz: Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
 • Slezská Ostrava: Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
 • Mariánské Hory a Hulváky: Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminál, Sídliště Vršovců.
 • Ostrava Jih: Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
 • Vítkovice: Křižovatka ulic Ruská a Závodní
 • Poruba: Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
 • Svinov: Ulice Bílovecká – kruhový objezd
 • Stará Bělá: ul. Junácká
Místo
Nová Karolina
Adresa
Na Karolině
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Zeleň za Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnuje výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále budou vysazeny keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Ozelenění Sokolské třídy

Z dendrologického průzkumu v okolí Sokolské třídy vyplývá, že celkový stav aleje je ve velmi špatném stavu a nevyhne se postupnému kácení. Velké zasíťování v podzemí a nadzemní troleje  dopravního podniku omezují výsadbu a obnovu robustními stromy. Na základě všech zjištění jsme přistoupili k různým variantám vhodného ozelenění. Výsadby stromů jsou navrženy mimo zelený pás za chodníkem. Pokud to prostor dovolil vysadíme sakury – Prunus x yedoensis. Jedná se o dlouhověkou sakuru s přirozeným habitem bez roubování na kmínku. Oživíme tak aspoň částečně linku ulice o kvetoucí prvek. Dále použijeme keř na kmínku muchovník – Amelanchier arborea’Robin Hill‘. Jedná se drobnější keř stromového tvaru. Kvete bílými květy před olistěním a na podzim ohnivě červeně barví. Dále oživíme ulici ve dvou úsecích o extenzivní trvalkové pásy. Jeden u ulice Horové v místě, kde jsou zastávky, druhý u Hornické polikliniky. Před rozšířené zelené pásy před bytovými domy navrhujeme pás strojově vysázených cibulovin a pod stromy doplňujeme pásy volně sázených cibulovin po 5ti kusech. Barevně jsou záhony pojaty dle ročních období. Na jaře půjde o kombinaci jasně žluté, bílé a červené v podobě narcisů, tulipánů a krokusů. Jasné jarní barvy přejdou do žlutých kosatců a modrého lnu doplněné o bílý šáter. Toto olistění dodá dynamiku i době přechodné, kdy kvetení časných květin pomalu končí a nové se ještě hojně nerozvinulo. Letní a pozdní letní efekt budou tvořit krásnoočka a třapatky v různých odstínech od bílé až po jasně purpurovou doplněné jasně modrým lnem. Vše bude zahalovat šáter a kohoutek s marulkou. Na podzim je navržena nízká modrá astra do 30ti cm. Všechny záhony doplní traviny a molínie na podzim ohnivě zlatě barví a vydrží až do prvního většího sněhu.

 

Místo
Pustkovecké údolí
Adresa
Tř. 17. listipadu - ul. Martinovská
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun bude proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla dosáhnout výše až 8 milionů korun, město o ni požádá v roce 2018. Zhotovitel dalšího stupně projektové dokumentace bude vybrán do konce prázdnin.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Park bude obohacen o vodní hřiště a nový mobiliář. Vodní hřiště bude oválného tvaru o rozměrech 17×7 metrů a celkové ploše cca 500 m2, které bude napájeno z nově vybudované studny. Vlastní hřiště bude tvořeno zásobní nádrží a třemi typy korýtek s herními prvky. Voda bude dále odvedena do Pustkoveckého potoka, který v sušších obdobích trpí nedostatkem vody. Dále bude do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí doplněn nový mobiliář, jedná se zejména o nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy apod.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské (o délce 170 metrů a šířce 3 metry). Nutná je také rekonstrukce vodohospodářských staveb  – konkrétně pěti trubních propustků, které jsou umístěny na křížení současné trasy toku a stávajících místních komunikací  IV. třídy.

Místo
Hulváky
Adresa
Novoveská - U Koupaliště
Ostrava
Web
Předcházející Následující

Lesopark Benátky

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Místo
Náměstí před Radnicí města Ostravy
Adresa
Prokešovo nám. 8
Ostrava-Moravská Ostrava
Web
Předcházející Následující

Úpravy Prokešova nám.

Parková úprava na Prokešově náměstí

Více zeleně, kytek a laviček se dočká i prostor na Prokešově náměstí u oblíbené kavárny u Černého stromu. Zmenšena bude také rozsáhlá dlážděná plocha, ale přívětivě, aby sjednotila daný prostor s již upravenou částí náměstí před Radnicí města Ostravy.

Místo
Park u Zámku Zábřeh
Adresa
U Zámku
Ostrava-Jih
Web
Předcházející Následující

Park u Zámku Zábřeh

Pořádání oslav svatováclavských dnů si zaslouží kulturnější prostředí a proto také dojde k vytvoření sezení, kultivaci zeleně, vysazení záhonů a keřů. Chodníky pro chodce budou vytvořeny dle vyšlapaných cestiček současných a chybět nebude ani vodní prvek.

Zeleň za poliklinikou

Parková úprava za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce dojde ke úpravám prostoru, který má být kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Do území budou zapracovány chodníky, respektující stávající trasy chodců. Revitalizace se týká také plochy hřiště. V řešeném území by mělo vzniknout místo, pro posezení a relaxaci doplněné vodním prvkem. Návrh má respektovat stávající zeleň, která má být v maximální míře zachována. Rozmanitost území bude doplněna trvalkovými záhony i keři.

Místo
Smetanův sad
Adresa
Karla Tomana
Ostrava-Mariánské Hory
Web
Předcházející Následující

Smetanův sad

Smetanův sad se nachází v blízkosti školského zařízení a bytové zástavby. Úprava tohoto prostoru by proto měla sloužit jako místo pro potkávání studentů nebo místo vhodné pro procházky rodičů s menšími dětmi.  Novou podobu parku vytvoří nová atraktivní trvalková plocha a izolační keřové patro. Vzrostlé stromy budou zachovány v maximální možné míře.  Počítá se také s náhradou stávajících asfaltových ploch za přírodě bližší řešení.

Místo
Nová Ves u Ostravy
Adresa
U Boříka
Ostrava-Nová Ves
Web
Předcházející Následující

Park U Boříka

V řešeném území mezi ul. Opavská a ul. U Boříka vznikne nový parkově upravený prostor, ve kterém budou vybudovány komunikace pro pěší i cyklisty a větší zpevněná plocha s kioskem. Nezbytné je doplnění veřejného osvětlení a dalších prvků mobiliáře (lavičky, sportovní prvky). Při návrhu nových výsadeb byla maximálně zohledněna stávající zeleň, která zde plní především izolační funkci na náspu ul. Opavské. Nové výsadby pak vytvoří rozdělení parku na klidovou a aktivní část, které umožní využití území pro přírodní amfiteátr.

Informace

Zeleň

Všichni obyvatelé města mají zeleň doslova na dosah. Žijí ve vzdálenosti max. 300 m od zeleně.

Zeleň

Ostrava je třetí nejzelenější krajské město v ČR. Údaj byl stanoven z geografických dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Zeleň

Podíl parkové zeleně na rozloze města.

Podíl zeleně včetně lesů na rozloze města.

Zeleň

Výměra lesů na území města.

2 474 ha

Výměra lesů ve správě Ostravských městských lesů a zeleně.

1 103,87 ha

Výměra zeleně na pozemcích, které jsou ve správě města a městských obvodů.

1 882 ha

Natura 2000

Ptačí oblasti zasahující do území Ostravy (Poodří, Heřmanský stav – Odra – Poolší).

Evropsky významné lokality přímo na území města nebo do něj zasahující  (Heřmanický rybník, Děhylovský potok – Štěpán, Poodří).

Zvláště chráněná území

Počet zvláště chráněných území v Ostravě (CHKO Poodří, NPR Polanská niva, NPP Landek a další).

Významné krajinné prvky

 

Počet významných krajinných prvků v Ostravě. Nejčastěji jde o porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parkovou zeleň, hřbitovy a stromořadí.  Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.

Památné stromy

Počet památných stromů v Ostravě. Nejstarším je 500 let stará lípa rostoucí v městském obvodu Nová Ves.

Biocentra a biokoridory

Počet stromů/keřů vysazených na území města v rámci projektů ÚSES (Územní systém ekologické stability) v letech 2013-2015.