Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 3H 20.200
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 38.000
PM2,5 3H 32.300
O3 3H ---
CO8 3H ---

Fifejdy

NO2 3H 14.200
PM10 24H ---
SO2 3H 1.300
PM10 3H 37.700
PM2,5 3H ---
O3 3H 23.000
CO8 3H ---

Mariánské Hory

NO2 3H 16.200
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 26.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 24.300
CO8 3H ---

Poruba DD

NO2 3H 9.800
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 41.300
PM2,5 3H 36.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Poruba

NO2 3H 8.900
PM10 24H ---
SO2 3H 4.000
PM10 3H 23.000
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz

NO2 3H 11.300
PM10 24H ---
SO2 3H 1.300
PM10 3H 29.700
PM2,5 3H 25.700
O3 3H ---
CO8 3H ---

Radvanice

NO2 3H 10.700
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 30.700
PM2,5 3H 27.700
O3 3H 27.400
CO8 3H ---

Radvanice OZO

NO2 3H 6.900
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 35.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 25.900
CO8 3H ---

Zábřeh

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 31.300
PM2,5 3H 21.000
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrušov

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 34.200
PM2,5 3H 29.500
O3 3H ---
CO8 3H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200