Informace o kvalitě ovzduší

Necertifikované nízkonákladové senzory kvality ovzduší (hodnoty jsou pouze orientační)

Vysvětlivky

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 3H 36.300
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 16.300
PM2,5 3H 10.300
O3 3H ---
CO8 3H ---

Fifejdy

NO2 3H 20.000
PM10 24H ---
SO2 3H 1.300
PM10 3H 14.400
PM2,5 3H ---
O3 3H 32.200
CO8 3H ---

Mariánské Hory

NO2 3H 24.800
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 18.700
PM2,5 3H ---
O3 3H 27.700
CO8 3H ---

Poruba DD

NO2 3H 21.100
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 13.300
PM2,5 3H 9.700
O3 3H ---
CO8 3H ---

Poruba

NO2 3H 13.900
PM10 24H ---
SO2 3H 1.300
PM10 3H 9.200
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz

NO2 3H 38.800
PM10 24H ---
SO2 3H 3.100
PM10 3H 12.800
PM2,5 3H 7.600
O3 3H ---
CO8 3H ---

Radvanice

NO2 3H 15.600
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 17.700
PM2,5 3H 11.700
O3 3H 34.200
CO8 3H ---

Radvanice OZO

NO2 3H 18.300
PM10 24H ---
SO2 3H 5.600
PM10 3H 30.700
PM2,5 3H ---
O3 3H 42.300
CO8 3H ---

Zábřeh

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 15.300
PM2,5 3H 7.400
O3 3H ---
CO8 3H ---

Hrušov

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 15.100
PM2,5 3H 10.100
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz Na Náhonu

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H ---
PM2,5 3H ---
O3 3H ---
CO8 3H ---

Přívoz Orebitská

NO2 3H ---
PM10 24H ---
SO2 3H ---
PM10 3H 17.374
PM2,5 3H 10.424
O3 3H ---
CO8 3H ---

Měřící vůz

NO2 3H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 3H 30.900
PM10 3H 57.000
PM2,5 3H ---
O3 3H 30.400
CO8 3H 756.200

Přívoz Sever

Nová ves Vodárna

Radnice

ÚMOb Jih

FN Ostrava

O Třebovice OC

Martinov

Slezská

Přívoz Mexiko

Nová ves Vodárna

Vítkovice kostel

Ostravar Aréna