Osvětová kampaň Ostravou!!! je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků města o možnostech ekologicky šetrných způsobů dopravy v Ostravě, které přispívají ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako rovnocenných alternativ vůči individuální automobilové dopravě.

Tematické články

| 19. května 2023

Ostravská muzejní noc

Číst ...
| 10. července 2022

Dávej Bacha, na sebe i na kola!

Číst ...
| 18. května 2021

Ostrava vyzývá k dodržování desatera bezpečné jízdy

Číst ...
| 12. května 2021

V Ostravě se rozšíří nabídka sdílených e-koloběžek a přibudou e-skútry

Číst ...
| 30. dubna 2021

Opět budeme jezdit Do práce na kole

Číst ...
| 11. března 2021

Sdílené elektrokoloběžky v Ostravě

Číst ...
| 2. března 2021

Sdílená kola v Ostravě budou znovu k vypůjčení až na třicet minut zdarma

Číst ...
| 20. října 2020

V Ostravě zůstává stejný provozovatel bikesharingu

Číst ...

Informace

Městská hromadná doprava

Dopravní podnik v Ostravě má vysoký počet nízkoemisních vozidel – celkem 235 ekologických autobusů, z toho 10 ekologických minibusů (CNG i elekro) a 2 CNG doubledecker. Tramvaje a trolejbusy 100 % ekologické.

Městská hromadná doprava

Bez dieselu

V dubnu 2021 byl v ostravské městské hromadné dopravě ukončen běžný provoz autobusů s naftovým pohonem.

Městská hromadná doprava

2022

Největší dodávka v ČR 24 ks elektrobusů míří do DPO

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet vozidel statutárního města Ostravy (magistrátu, městských obvodů a Městské policie Ostrava) s alternativním pohonem.

Kvalita ovzduší

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší.

Filtry pevných částic

Na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Organizace dopravy

Na území města Ostravy jsou vybudovány čtyři dopravní terminály a uzly: Dubina, Hlavní nádraží, Hranečník, Svinov, které umožňují přestup z dálkových spojů a individuální automobilové dopravy na městskou hromadnou dopravu.

Statická doprava

Nedostatek parkovacích míst v centru města bude řešen vybudováním 4 parkovišť systému Park and Ride ve směrech z ul. Místecká a ul. Hlučínská.

Cyklistická doprava

S podporou města je v Ostravě provozován systém sdílených kol. V provozu je zhruba tisíc sdílených kol umístěných v 356 stanicích, funguje celoročně a je rozšířen do všech městských obvodů.