Osvětová kampaň Ostravou!!! je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků města o možnostech ekologicky šetrných způsobů dopravy v Ostravě, které přispívají ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako rovnocenných alternativ vůči individuální automobilové dopravě.

Tematické články

| 31. října 2019

Ostrava hledá provozovatele bikesharingu pro příští sezonu

Číst ...
| 25. září 2019

Zajeďte si Linkou na drink a pomůžete dětem!

Číst ...
| 17. září 2019

Akce Zažít Ostravu jinak se nesla v duchu ekologie

Číst ...
| 13. září 2019

Sousedské slavnosti budou letos více o ekologii a čisté mobilitě

Číst ...
| 28. června 2019

Festival v ulicích ukáže i cestování Ostravou!!!

Číst ...
| 26. června 2019

Fenomén cyklistika – výstava v Ostravském muzeu

Číst ...
| 14. června 2019

Do práce na kole se jezdilo navzdory nepřízni počasí

Číst ...
| 3. června 2019

Kdo vyhrál ekozávod Ostravou?

Číst ...

Další informace

Městská hromadná doprava

V období let 2017 – 2018 byl vozový park Dopravního podniku Ostrava a. s. obměněn o 117 vozidel s pohonem na CNG, nebo elektřinu.

Městská hromadná doprava

Do konce roku 2020 bude v ostravské městské hromadné dopravě ukončen provoz autobusů s dieselovým pohonem.

Městská hromadná doprava

Do roku 2025 bude v Ostravě podíl bezemisních vozidel městské hromadné dopravy minimálně 60 %.

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet vozidel statutárního města Ostravy (magistrátu, městských obvodů a Městské policie Ostrava) s alternativním pohonem  k 31.12.2019.

Kvalita ovzduší

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší.

Filtry pevných částic

Na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Organizace dopravy

Na území města Ostravy jsou vybudovány čtyři dopravní terminály a uzly: Dubina, Hlavní nádraží, Hranečník, Svinov, které umožňují přestup z dálkových spojů a individuální automobilové dopravy na městskou hromadnou dopravu.

Statická doprava

Nedostatek parkovacích míst v centru města bude řešen vybudováním 4 parkovišť systému Park and Ride ve směrech z ul. Místecká a ul. Hlučínská.

Cyklistická doprava

1. května 2018 byl zahájen systém sdíleného půjčování jízdních kol v centru Ostravy. V roce 2019 se plánuje rozšíření na městské obvody Poruba, Ostrava-Jih, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky.