Osvětová kampaň Ostravou!!! je zaměřena na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků města o možnostech ekologicky šetrných způsobů dopravy v Ostravě, které přispívají ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako rovnocenných alternativ vůči individuální automobilové dopravě.

Tematické články

| 20. října 2020

V Ostravě zůstává stejný provozovatel bikesharingu

Číst ...
| 15. září 2020

Evropský týden mobility 2020

Číst ...
| 7. května 2020

Zájem o sdílená kola prudce stoupá

Číst ...
| 28. dubna 2020

Do práce na kole 2020 je tu – nová pravidla, skvělé ceny

Číst ...
| 2. března 2020

První březnové pondělí se do ulic Ostravy vrátila sdílená kola

Číst ...
| 26. února 2020

První březnové pondělí se do ulic Ostravy vrátí sdílená kola

Číst ...
| 21. února 2020

Dopravní podnik zintenzivní spojení na lince z Poruby do centra

Číst ...
| 31. října 2019

Ostrava hledá provozovatele bikesharingu pro příští sezonu

Číst ...

Informace

Městská hromadná doprava

Dopravní podnik v Ostravě má vysoký počet nízkoemisních vozidel – 155 CNG autobusů, 7 elektrobusů, 10 minibusů.

Městská hromadná doprava

Do konce roku 2020 bude v ostravské městské hromadné dopravě ukončen provoz autobusů s naftovým pohonem.

Městská hromadná doprava

Do roku 2025 bude v Ostravě podíl bezemisních vozidel městské hromadné dopravy minimálně 60 %.

Ekologizace vozového parku

Plánovaný počet vozidel statutárního města Ostravy (magistrátu, městských obvodů a Městské policie Ostrava) s alternativním pohonem  k 31.12.2019.

Kvalita ovzduší

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin v ovzduší.

Filtry pevných částic

Na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Organizace dopravy

Na území města Ostravy jsou vybudovány čtyři dopravní terminály a uzly: Dubina, Hlavní nádraží, Hranečník, Svinov, které umožňují přestup z dálkových spojů a individuální automobilové dopravy na městskou hromadnou dopravu.

Statická doprava

Nedostatek parkovacích míst v centru města bude řešen vybudováním 4 parkovišť systému Park and Ride ve směrech z ul. Místecká a ul. Hlučínská.

Cyklistická doprava

S podporou města je v Ostravě provozován systém sdílených kol . Je jich více než 900 ve 250 stojanech v 10 městských obvodech.