Ostrava připravuje v roce 2020 opakované injektáže jírovců

24. ledna 2020

Nezávislé vyhodnocení úspěšnosti injektáží stromů v Ostravě proti klíněnce jírovcové  v roce 2018 prokázalo, že tato použitá technologie byla pro stromy v našem městě plně… Číst »

V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

23. ledna 2020

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let: nejnižší počet hodin s… Číst »

Ostrava investuje do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací

23. ledna 2020

Mimořádné částky z ostravského rozpočtu půjdou nejen tento rok na údržbu, obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. V následujících pěti letech se bude… Číst »

Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
15. ledna 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst »

Odvoz kalů z lagun v Ostravě má letos skončit

10. ledna 2020

Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun… Číst »

S Třemi králi začal svoz vánočních stromků

9. ledna 2020

Odstrojování vánočních stromků začíná podle tradic v den svátku Tří králů. Lidé je začínají odkládat u kontejnerů. Ostravská odpadová společnost OZO proto zahájila jejich odvoz… Číst »

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

8. ledna 2020

Pro získání objektivní informace zadal DIAMO, s. p. zpracování „Hodnocení zdravotních rizik“ z expozic PM2.5, PM1o a benzo(a)pyrenu (další expozice nebyly identifikovány) pro obyvatele rezidenčních… Číst »

Meteorologové zjednodušili informace o kvalitě ovzduší

2. ledna 2020

Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí… Číst »

MŽP pomůže řešit prašnost v ulicích, přispěje na častější čištění komunikací

23. prosince 2019

Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí. Z prostředků Státního… Číst »

Ostrava nechce připustit zakonzervování odpadů z lagun

19. prosince 2019

Zastupitelé města Ostravy na svém prosincovém zasedání projednali a schválili materiál týkající se likvidace a následné sanace dlouholeté ostravské ekologické zátěže „Laguny Ostramo“. Zaměřuje se… Číst »