Generated with Avocode.! copy 3 Vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 Více informací...

Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 199.900
SO2 1H ---
PM10 1H 310.000
PM2,5 1H 288.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Fifejdy

NO2 1H 46.100
PM10 24H 117.600
SO2 1H 31.200
PM10 1H 246.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 28.700
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 46.100
PM10 24H 120.300
SO2 1H 33.000
PM10 1H 194.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 25.500
CO8 1H ---

Poruba DD

NO2 1H 29.300
PM10 24H 56.200
SO2 1H ---
PM10 1H 110.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H ---
PM10 24H 59.400
SO2 1H ---
PM10 1H 88.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 41.700
PM10 24H 127.800
SO2 1H 29.800
PM10 1H 234.000
PM2,5 1H 235.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 48.800
PM10 24H 125.200
SO2 1H 37.500
PM10 1H 185.000
PM2,5 1H 177.000
O3 1H 19.600
CO8 1H ---

Radvanice OZO

NO2 1H 40.600
PM10 24H 141.700
SO2 1H 37.300
PM10 1H 195.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 31.100
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 110.200
SO2 1H ---
PM10 1H 259.000
PM2,5 1H 244.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200