Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku a pestrou stravu bohatou na vitamín C. Doporučujeme pravidelné intenzivní větrání místností v krátkých časových intervalech.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 1H 40.700
PM10 24H 56.300
SO2 1H ---
PM10 1H 60.000
PM2,5 1H 50.000
O3 1H ---
CO8 1H 596.000

Fifejdy

NO2 1H 26.800
PM10 24H 47.600
SO2 1H 5.600
PM10 1H 58.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.700
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 22.000
PM10 24H 51.300
SO2 1H 5.600
PM10 1H 50.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 32.900
CO8 1H 199.000

Poruba DD

NO2 1H 41.700
PM10 24H 39.600
SO2 1H ---
PM10 1H 50.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 33.500
PM10 24H ---
SO2 1H 4.300
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 32.500
PM10 24H 62.000
SO2 1H 8.300
PM10 1H 74.000
PM2,5 1H 54.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 36.000
PM10 24H 37.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 406.000

Kunčičky

NO2 1H 18.700
PM10 24H 58.000
SO2 1H 5.600
PM10 1H 41.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 61.000

Radvanice

NO2 1H 50.900
PM10 24H ---
SO2 1H 43.900
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H 28.900
CO8 1H ---

Radvanice OZO

NO2 1H 21.400
PM10 24H 66.900
SO2 1H 15.200
PM10 1H 53.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 39.100
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 42.900
SO2 1H ---
PM10 1H 50.000
PM2,5 1H 42.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200