Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 1H 64.700
PM10 24H 55.900
SO2 1H ---
PM10 1H 50.000
PM2,5 1H 34.000
O3 1H ---
CO8 1H 552.000

Fifejdy

NO2 1H 37.700
PM10 24H 44.400
SO2 1H 8.300
PM10 1H 31.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 71.600
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 19.500
PM10 24H 45.400
SO2 1H 5.600
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 90.400
CO8 1H 236.000

Poruba DD

NO2 1H 38.100
PM10 24H 38.600
SO2 1H ---
PM10 1H 38.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 25.800
PM10 24H 35.900
SO2 1H 1.300
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 59.700
PM10 24H 45.100
SO2 1H 9.100
PM10 1H 48.000
PM2,5 1H 31.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 24.900
PM10 24H 57.900
SO2 1H 5.600
PM10 1H 41.000
PM2,5 1H 31.000
O3 1H 84.200
CO8 1H 282.000

Radvanice OZO

NO2 1H 25.400
PM10 24H 60.400
SO2 1H 5.600
PM10 1H 40.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 84.200
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 46.300
SO2 1H ---
PM10 1H 35.000
PM2,5 1H 26.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200