Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

V případě, že na stanici se koncentrace PM10 neměří, zobrazují se hodnoty dalších měřených látek.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu. Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku, pestrou stravu bohatou na vitamín C a pravidelně, krátce a intenzivně větrat místnosti.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 1H 41.700
PM10 24H 99.800
SO2 1H ---
PM10 1H 125.000
PM2,5 1H 117.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Fifejdy

NO2 1H 35.000
PM10 24H 83.300
SO2 1H 23.200
PM10 1H 141.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 3.800
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 35.800
PM10 24H 63.700
SO2 1H 22.100
PM10 1H 77.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 5.000
CO8 1H 846.000

Poruba DD

NO2 1H 33.700
PM10 24H 62.100
SO2 1H ---
PM10 1H 86.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 36.200
PM10 24H ---
SO2 1H 26.400
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 34.200
PM10 24H 89.300
SO2 1H 24.200
PM10 1H 147.000
PM2,5 1H 130.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 39.200
PM10 24H 62.800
SO2 1H 5.600
PM10 1H 46.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 969.000

Kunčičky

NO2 1H 40.000
PM10 24H 59.100
SO2 1H 5.600
PM10 1H 79.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Radvanice

NO2 1H 28.900
PM10 24H ---
SO2 1H 14.400
PM10 1H 79.000
PM2,5 1H 77.000
O3 1H 5.000
CO8 1H ---

Radvanice OZO

NO2 1H 28.900
PM10 24H 94.600
SO2 1H 20.800
PM10 1H 112.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 5.000
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 82.100
SO2 1H ---
PM10 1H 118.000
PM2,5 1H 94.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200