Aktuality

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální množství částic PM10 v ovzduší – vysvětlivky

Zelené kolečko – dobrá kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou do 50 µg.m3. Kvalita ovzduší je dobrá a nevyžaduje úpravu plánovaných aktivit.

Oranžové kolečko – zhoršená kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 se pohybují mezi 50 – 100 µg.m3. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Citlivé skupiny obyvatel by měly své aktivity přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Doporučuje se plánovat méně náročné fyzické aktivity, zařadit dostatek odpočinku a pestrou stravu bohatou na vitamín C. Doporučujeme pravidelné intenzivní větrání místností v krátkých časových intervalech.

Červené kolečko – špatná kvalita ovzduší

Hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 překračují 100 µg.m3, nebo došlo k překročení imisního limitu jiné sledované látky. Při přetrvávajících zhoršených rozptylových podmínkách může dojít k vyhlášení smogové situace.

Pokud smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Obyvatelé by měli dbát doporučení Státního zdravotního ústavu. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání může být při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace pobyt venku zkrácen nebo zcela vynechán – neopomíjet ale opatření ke snižování koncentrací škodlivin v uzavřených prostorách, včetně oxidu uhličitého.

 

Českobratrská

NO2 1H ---
PM10 24H 83.600
SO2 1H ---
PM10 1H 56.000
PM2,5 1H 45.000
O3 1H ---
CO8 1H 753.000

Fifejdy

NO2 1H 22.600
PM10 24H 73.000
SO2 1H 10.700
PM10 1H 40.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 38.100
CO8 1H ---

Mariánské Hory

NO2 1H 22.200
PM10 24H 58.300
SO2 1H 5.600
PM10 1H 49.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 35.100
CO8 1H 204.000

Poruba DD

NO2 1H 24.500
PM10 24H 41.800
SO2 1H ---
PM10 1H 36.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Poruba

NO2 1H 28.900
PM10 24H ---
SO2 1H 14.900
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H ---

Přívoz

NO2 1H 27.900
PM10 24H 77.700
SO2 1H 14.600
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H 56.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Hrabová

NO2 1H 41.500
PM10 24H 56.500
SO2 1H 27.700
PM10 1H 63.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 793.000

Kunčičky

NO2 1H 27.000
PM10 24H 48.400
SO2 1H 14.400
PM10 1H 28.000
PM2,5 1H ---
O3 1H ---
CO8 1H 385.000

Radvanice

NO2 1H 21.400
PM10 24H ---
SO2 1H 13.800
PM10 1H ---
PM2,5 1H ---
O3 1H 32.900
CO8 1H 332.000

Radvanice OZO

NO2 1H 17.200
PM10 24H 73.100
SO2 1H 15.200
PM10 1H 38.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 37.900
CO8 1H ---

Zábřeh

NO2 1H ---
PM10 24H 77.300
SO2 1H ---
PM10 1H 46.000
PM2,5 1H 28.000
O3 1H ---
CO8 1H ---

Měřící vůz

NO2 1H 39.900
PM10 24H 42.400
SO2 1H 30.900
PM10 1H 57.000
PM2,5 1H ---
O3 1H 30.400
CO8 1H 756.200