Ekologická flotila města se ve druhé polovině letošního roku rozroste již na 65 vozidel. Město Ostrava totiž vysoutěžilo dalších 17 aut na alternativní pohon.

„Ke zlepšení ovzduší v Ostravě podnikáme řadu kroků, mnohé z nich nad rámec zákonné povinosti. V oblasti dopravy je to zejména ekologizace vozového parku města. Za tři roky jsme obměnili auta pro městskou policii, která již využívá pouze vozy s pohonem na stlačený zemní plyn. Do ekologizace vozového parku města jsme v projektech Ostravou na alternativní pohon I a II nainvestovali už téměř 20 milionů korun,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

Město nově vysoutěžilo 17 ekologických automobilů, z toho tři na  CNG a čtrnáct elektromobilů. Jedná se o vozy Nissan Leaf Acenta, užitkové nákladní elektromobily Alké a dodávku Nissan.  Rozděleny budou mezi Městskou policii a ostravské obvody. Celkové náklady na jejich pořízení jsou 15,4 milionu korun, z toho dotace činí 5,4 milionu. Projekt „Ostravou na alternativní pohon II“ je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.

Ze sedmnácti ových aut je pět určeno pro Městskou polici Ostrava (3 na pohon CNG, 2 elektromobily) a 12 elektromobilů (6 osobních, 6 nákladních) pro devět městských obvodů.  Mariánské Hory a Hulváky budou mít k dispozici tři, Moravská Ostrava a Přívoz dva a po jednom Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Nová Ves, Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá.

Město nabídlo obvodům spolufinancování z Fondu životního prostředí ve výši tři miliony korun. „Abychom k zapojení do tohoto projektu motivovali i městské obvody, nabídli jsme jim vedle státní dotace i příspěvek ve výši 200 tisíc korun na každý automobil z městského Fondu životního prostředí. Takto pořízených aut bude letos už 16,“ dodala náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Výrazné snížení emisí

Hlavním důvodem pro výměnu vozů s klasickými palivy (benzín, nafta) za elektrovozy je prokázané snížení emisí v silničním provozu. Přímo v dýchací zóně chodců nejsou produkovány žádné škodliviny. Z údajů vyplývá, že jedno elektrovozidlo oproti naftovému vozu s průměrnou spotřebou nafty 5 l/100 km při nájezdu 10 tisíc kilometrů nevypustí 1305 kg oxidu uhličitého, 5 kilogramů oxidů dusíku, jeden kilogram polétavého prachu a téměř 50 kilogramů oxidů síry do ovzduší v dýchací zóně, tedy přímo v ulicích města.

MHD se zbaví dieselových motorů

Stejný záměr ekologizace se týká i vozidel MHD. Dopravní podnik již dříve deklaroval, že se do roku 2020 zcela zbaví v běžném provozu  autobusů jezdících na naftu a jeho vozový park bude z hlediska paliv založen jen na elektřině, CNG a výhledově i vodíku. Z celkového počtu 297 autobusů je již dnes 155 na CNG, 7 elektrobusů, 7 minibusů na CNG (z toho čtyři budou zprovozněny ještě v první polovině roku 2019) a tři elektro minibusy. Zbývající naftové autobusy nahradí ekologické vozy do konce roku 2020.

Opatření do budoucna

Primátor Tomáš Macura prozradil, že město chystá do budoucna další opatření, především během smogových situací, anebo taková, která umožní majitelům elektromobilů parkovat v centru města zdarma.