Zoologická zahrada Ostrava se v souladu s posláním moderních zoologických zahrad podílí na zachování biologické rozmanitosti záchrannými chovy ohrožených druhů zvířat v lidské péči. Neméně významná je i role vzdělávací a osvětová. Aktivity zoo  nejsou zaměřeny jen na realizaci výukových programů nebo vědomostních soutěží pro školy, ale pořádá i řadu osvětových akcí pro širokou veřejnost, cyklus odborných přednášek, semináře nebo konference. Kromě organizovaných akcí je v areálu zoologické zahrady umístěna řada informačně-interaktivních koutků.

Výukové programy pro školy

Zoo Ostrava nabízí přes 30 výukových programů pro děti všech věkových kategorií. Doplňují a rozšiřují hodiny prvouky, přírodopisu, ekologické výchovy, biologie či přírodovědně zaměřených kroužků a seminářů, ale mají dosah i do ostatních předmětů, jako zeměpis, fyzika, chemie ad. Pro realizaci výukových aktivit má zoo k dispozici dvě učebny vybaveny prezentační technikou, ale také bohatou sbírkou preparátů a dalších přírodnin, jež názorně doplňují a zpestřují průběh programů. Kromě toho jsou školním skupinám k dispozici tematické pracovní listy určené pro samostatnou práci žáků v areálu zoo – na vyžádání u vstupu do zoo zdarma nebo on-line ke stažení.

Žáci platí pouze vstup do zoo, účast na výukovém programu je zdarma. Účast pedagoga na programu je nutná.

Podrobný přehled vzdělávacích programů najdete na webových stránkách Zoologické zahrady Ostrava.

Vědomostní soutěže

Zoo pořádá v průběhu roku tři vědomostní soutěže pro žáky základních škol. Pro žáky 4. a 5. tříd je to Velká cena malých zoologů (září). Pro žáky 6.-9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je to Soutěž mladých zoologů (listopad/prosinec) a Velká cena zoo (březen).

Více informací zde.

Konference pro pedagogy

Pravidelně na začátku prosince pořádá ostravská zoologická zahrada odbornou konferenci „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávaní, výchově a osvětě“. Je určená ředitelům škol, koordinátorům EVVO, učitelům přírodovědných předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. Jejím cílem je poukázat na poslání moderních zoologických zahrad v oblasti ochrany přírody, zdůraznit osvětovou a vzdělávací úlohu zahrad a dále prezentovat možnosti spolupráce škol i dalších vzdělávacích zařízení se zoologickou zahradou.

Další podrobnosti najdete na webových stránkách Zoologické zahrady Ostrava.