Kruhový objezd na Prokešově náměstí bude nově osazen trvalkami a cibulovinami v barvách heraldického znaku. Již o tomto víkendu získá zcela novou podobu. Realizaci této veřejné zakázky provádí firma Ivánek-Zeman pod dohledem projektantů z Trvalkového ateliéru Adama a Ivany Barošových. Výsadba a následná péče do konce roku 2018 přijdou na téměř 163 tisíc korun.

Heraldického koně z letniček, který byl nejlépe vidět pouze z vyhlídkové věže Nové radnice, vystřídá extenzivní výsadba trvalek a cibulovin. Jde o zajímavou metodu pocházející z Německa, kterou vznikne estetický záhon vyžadující poměrně málo údržby. Hlavní využití těchto extenzivních výsadeb je zejména v městské zeleni, ať už se jedná o menší či větší plochy podél silnic a chodníků, kruhové objezdy, dopravní ostrůvky apod. Ve většině těchto případů se jedná o stanoviště suché, často extrémně vysýchavé, po značnou část dne osluněné.

„Navržená kompozice rostlin, která pochází z ateliéru významných zahradních architektů, bude symbolicky vycházet z barevnosti heraldického znaku Ostravy. Bude založena na kombinaci modré a bílé, s červeným a žlutým akcentem. Vysázené trvalky a cibuloviny tak budou zdobit objezd téměř po celý rok s minimálním množstvím péče,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Sadové úpravy na kruhovém objezdu před Radnicí města Ostravy.

V uplynulém týdnu došlo k modelaci terénu, kdy bylo zrušeno naklonění záhonu na kruhovém objezdu směrem k budově Nové radnice. Celá plocha záhonu byla vymodelována plynule ke středu, aby nevznikly žádné hrany nebo terénní nerovnosti. Do řešeného prostoru byla navržena nízká až středně trvalková směs (cca do výšky 80 cm), která bude zaručovat dostatečnou dopravní přehlednost.

Klasické trvalkové záhony jsou velmi často náročné na údržbu a tato obtížnost často limituje jejich využití v městské zeleni na minimum. Rostliny v záhonu se navzájem podporují a brání prorůstání plevele. Specialitou tohoto záhonu je minerální mulč, který brání vysychání půdy, udržuje v půdě větší vlhkost a také funguje jako bariéra proti plevelu. Rostliny se kombinují tak, aby tvořily společenstvo, které je minimálně závislé na péči člověka a při tom vypadá atraktivně po celý rok.

První výsledky práce bude možné obdivovat již na přelomu jara a léta, kdy rostliny budou poprvé kvést. Záhon je dynamický a bude se tak neustále měnit. Některé druhy mohou ze záhonu výrazně ustoupit a jiné se výrazněji rozrůst. Při návrhu byl kladen důraz nejen na působivou kompozici v průběhu hlavní letní sezóny, ale rovněž na výrazný jarní aspekt časně kvetoucích cibulovin, působivou barevnost a pestrost podzimního olistění.