Jeřáb popelavý s vysílačkou pořízenou Zoo Ostrava odkládá odlet na zimoviště

Jeřábi popelaví z našich končin odlétají na zimu do teplejších oblastí na jihu Evropy. Mláďata nemají migrační trasu vrozenou, ale musejí se ji naučit od svých rodičů. Velkým překvapením pro ochránce přírody z ostravské zoologické zahrady byla skutečnost, že letošní mládě, které bylo vybaveno speciálním vysílačem kvůli sledování, se namísto započaté migrace vrátilo zpět do oblasti svého hnízdiště. Je otázkou, jestli zde vzácní ptáci zůstanou celou zimu, nebo nakonec přeci jen odletí. A zda se mládě naučí migrační trasu.

Zoo Ostrava jako první v České republice použila pro monitoring jeřábů popelavých GPS-GSM vysílač a díky tomu teď můžeme sledovat, kde přesně se pohybuje jedno z letošních mláďat. Jeřábi se učí svou migrační trasu od rodičů a obvykle se na ni vydávají společně během prvních podzimních týdnů. Námi sledované mládě se v říjnu vydalo na shromaždiště v Německu, kde se připojilo s rodiči k velkým hejnům jeřábů připravujícím se k migraci na jih (viz Tisková zpráva ze dne 8. října 2017).

„Netrpělivě jsme očekávali, kudy přesně poletí. Ale k našemu velkému překvapení se namísto cesty do „teplejších“ krajin celá rodina vrátila zpět do oblasti svého hnízdiště,“ řekla k nečekané události Markéta Ticháčková, terénní pracovnice Zoo Ostrava a koordinátorka barevného značení jeřábů v ČR.

Nejprve se mládě spolu s rodiči, a ještě jedním dospělým jeřábem, vydávalo za potravou na sklizené řepné pole a potom začalo létat ve skupince 31 jeřábů na strniště po kukuřici. V tomto hejnu ale není jediné s barevnými kroužky, které se používají po celé Evropě pro sledování migrujících jeřábů (viz www.icora.de). A ani není jediným mládětem, které se namísto několikasetkilometrové cesty na jihozápad vrátilo zpět na místo, kde se vylíhlo.

„V hejnu je ještě jedna rodina, ve které jsme v létě označili mládě individuální kombinací barevných kroužků. I ti se k nám vrátili. Nyní se létají krmit společně s ostatními, ale večer se oddělují od hejna a nocují na rybníku, kde se nacházelo jejich hnízdiště,“ dodala Ticháčková. Přílet jeřábí rodiny na nocoviště zachycuje video.

Jeřábům sice zima nevadí, ale je pro ně vždy důležité najít dostatek potravy. Proto je pro ně limitujícím faktorem sněhová pokrývka. Zajímavé je, že v letošním roce začalo dříve sněžit v místech jeřábích zimovišť v jižní Evropě než u nás.

„Zimy ve vnitrozemí však bývají mnohem chladnější, proto jsme zvědavi, kde budou jeřábi v lednu, kdy bývá sněhu nejvíce,“ zamýšlí se nad neobvyklým prosincovým výskytem František Příbrský, vedoucí projektů in situ v Zoo Ostrava.


Zdroj: Tisková zpráva Zoo Ostrava

Foto: Markéta Ticháčková