Od hornického parku po uznávanou ochranářskou organizaci

V úterý 26. října uplyne přesně 70 let od založení zoologické zahrady v Ostravě. Původně se zoo nacházela v Ostravě-Kunčičkách, do Slezské Ostravy se přestěhovala v roce 1960. Za 70 let existence ušla obrovský kus cesty – od malého zookoutku až po současnou moderní instituci zaměřenou na aktivní ochranu přírody.

Videoprezentace

Oficiálním datem vzniku zoologické zahrady v Ostravě je 21. říjen 1951. Původně se ale nacházela v jiné části města – na šestihektarovém pozemku v Ostravě-Kunčičkách, kde byla součástí tzv. Hornického sadu. Již při založení zoologické zahrady se hledala vhodnější lokalita pro výstavbu nové zoo. Volba padla na areál Velkého ostravského lesa ve Slezské Ostravě. Výstavba na nové lokalitě byla zahájena v roce 1956 a v únoru 1960 se začalo se stěhováním zvířat z Kunčiček. Pro veřejnost byla zoo otevřena 1. května 1960, ale nutno dodat, že v té době byla stále jedním velkým staveništěm. Období 50. – 70. let zachycuje videoprezentace. Další podrobnosti k historii Zoo Ostrava najdete zde.

Zoo Ostrava ušla, podobně jako mnohé další zoologické zahrady, od založení po současnost obrovský kus cesty. Zejména v posledních desetiletích se díky podpoře zřizovatele zoo statutárního města Ostrava podařilo vybudovat řadu moderních chovatelských zařízení odpovídajících přísným standardům pro chov zvířat v lidské péči. Velký důraz je kladen hlavně na to, aby se expozice co nejvíce podobaly jejich přirozenému prostředí, potažmo aby co nejvíce respektovaly potřeby a přirozené projevy zvířat a podněcovaly jejich přirozené chování. I díky tomu se zde úspěšně rozmnožuje řada vzácných a ohrožených druhů.

Zoo se stala členem řady prestižních mezinárodních organizací a asociací. Je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO, od r. 1991), Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA, od r. 1996), IZE (International Association of Zoo Educators, od r. 1998), nejprestižnější světové organizace Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA, od r. 2005), Unie českých botanických zahrad (od r. 2005), České koalice pro ochranu přírody a dalších.

Pracovníci ostravské zoo právem patří k současné chovatelské špičce Evropy, o čemž svědčí především úspěšné chovy obtížně chovatelných druhů, mimořádné odchovy vzácných a ohrožených zvířat a také to, že se vzrůstající prestiží stále častěji zasahují do dění při řízení mezinárodních chovných programů. Několik pracovníků je také členy odborných komisí pro vybrané taxony zvířat v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií nebo pracovních skupin v rámci dalších mezinárodních ochranářských organizací.

Zoo je v rámci EAZA zapojena do sedmi desítek evropských záchovných programů, čtyři z nich přímo řídí (pro hrochy obojživelné, šimpanze, siky vietnamské a barasingy) včetně vydávání plemenných knih. Ty vede i pro několik dalších druhů (evropskou pro wapiti sibiřské a amazoňany vínorudé). Pro siky vietnamské vede také světovou plemennou knihu.

Zoo podporuje i na 20 ochranářských projektů probíhajících ve volné přírodě v místě výskytu ohrožených druhů zvířat napříč zeměkoulí. Podpora většiny z nich probíhá prostřednictvím programu „Koruna ze vstupu“, později byl příspěvek navýšen na „Dvě koruny ze vstupu“ a nyní jsou to už „Tři koruny ze vstupu“.  Právě ochrana zvířat v jejich přirozeném prostředí (tzv. in situ) je jedním z hlavních cílů moderních zoologických zahrad. Tím se ostravská zoo stala jednou z předních ochranářských institucí.

U příležitosti výročí vydala zoo publikaci mapující průřez historií od počátků vzniku malého zookoutku na šestihektarovém pozemku v Ostravě-Kunčičkách přes výstavbu „nové“ zoo ve Slezské Ostravě až po současnou moderní instituci zaměřenou na aktivní ochranu přírody. V Pavilonu afrických zvířat je k vidění výstava historických fotografií. V areálu byly nainstalovány panely s historickými fotografiemi týkající se daného místa, například bývalých výběhů pro medvědy.