Proč biodiverzita? Zdaleka nejen v Zoo Ostrava.

Každý, kdo si pamatuje, jak vypadala ostravská ZOO před několika desítkami let, si všiml nově vybudovaných expozic a výukových prvků. Přístup k ochraně přírody i v Zoo Ostrava prochází vývojem a reaguje na nové trendy. Při prohlídce ZOO v Ostravě mohou návštěvníci kromě expozic s exotickými druhy zvířat najít také méně nápadné prvky, které zážitek z prohlídky dotvářejí. Často se jedná o místa, kde se návštěvníci dozvědí něco o ochraně živočichů z naší přírody.

„V rámci své práce přicházíme do styku s informacemi o stavu životního prostředí po celém světě, tedy i z České republiky a okolních zemí, kde je přístup k zemědělství, lesnictví a krajině dost podobný.“, uvádí ředitel Zoo Ostrava Ing. Petr Čolas, „Často se setkáváme s oprávněným pohoršením lidí, kteří odsuzují například nelegální odlovy slonů, nebo ničení pralesů v Jihovýchodní Asii. Málo kdo se ale pozastavuje například nad velmi rychlým úbytkem hmyzu, kolem 75 %, který je sledován v sousedním Německu, a u nás nebude situace o moc odlišná. Je důležité, aby se lidé dozvěděli i o těchto problémech, protože se mohou sami zapojit do ochrany naší přírody a my je o tom chceme nejen informovat, ale také motivovat k aktivní ochraně prostředí, ve kterém žijí.“, upřesňuje.

K ochraně volně žijících druhů živočichů vybízí už samotný téměř sto hektarový areál Zoologické zahrady Ostrava. Kromě informačních prvků instalovala ostravská ZOO ve svém areálu na 200 ptačích budek, které mají umožnit hnízdění právě ohroženým nebo méně častým druhům ptáků. Jejich výrobu a instalaci má na starosti v ZOO přední český ornitolog Otakar Závalský.

„Pro hnízdění ptáků vytváříme ptačí budky uzpůsobené chování každého konkrétního druhu. Jednou z hlavních podmínek pro správně zhotovenou ptačí budku je ochrana vletového otvoru před predátory. Záleží také na velikosti vletového otvoru nebo na úhlu náklonu.“, upozorňuje Otakar Závalský a pokračuje ve výčtu dalších aktivit, „Po pokácení necháváme na některých místech stromy na zemi. Tak zvané mrtvé dřevo je pak útočištěm hmyzu i některých druhů ptáků. V zoo stavíme hmyzí hotely, včelíny, čmelíny a dokonce úly pro včely, které žijí osamoceně. Vysadili jsme také zvanou motýlí louku s množstvím květů,“ líčil Otakar Závalský, který je ornitologem. V zoo umístil desítky ptačích budek, přičemž každý druh potřebuje specifickou budku. Díky tomu v zoo hnízdí množství ptáků. Na některých budovách jsou umístěny úkryty pro netopýry. Ryby a obojživelníci zase obývají mokřady a slepá ramena potoku. Zoo vytvořila příjemné prostředí pro hady a ještěrky a poblíž vytvořila skalku s květinami, aby k místu přilétal hmyz a hadi nebo ještěrky měli dostatek potravy. Jedná se o tak jednoduchá opatření, že si je každý může zřídit na své zahrádce nebo u domu, kde bydlí.“

Zoologická zahrada Ostrava se také podílí na odchovu a vypouštění ohrožených druhů ptáků do volné přírody. Z těch exotických uveďme například úspěšný program odchovu orlosupa bradatého. Do naší přírody jsou pak vypouštěny čím dál vzácnější sovy sýčka obecného. Zkušenosti s odchovem dravých ptáků byly zúročeny také při společném projektu Zoo Ostrava a Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích při odchovu orlů skalních, kteří u nás byli vyhubeni na konci 19. století a díky tomuto projektu se je podařilo do české přírody opět vrátit.

S největším počtem volně žijících druhů se dá setkat v zoologické zahradě, ale v Ostravě existuje 12 chráněných území, ve kterých se daří zvířatům. „jedná se o Turkov, Štěpán, Rezavku, Polaneckou nivu, Poodří a další. Usilujeme o titul Evropské zelené město, proto jsme připravili krátký film o krásách těchto území,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

[art_yt id=“lsJ84uWgvHk“ wvideo=“640″ hvideo=“360″ position=“center“ urlvideo=“https://www.youtube.com/watch?v=HPwH0yS1c44″ namevideo=““ desc=““ durationmin=““ durationsec=““ upld=““ tmburl=“https://i.ytimg.com/vi/Ogk1RAO-Z6w/maxresdefault.jpg“ thumbnailwidth=“1280″ thumbnailheight=“720″]