Město Ostrava v polovině května spustilo novou webovou aplikaci s názvem čistáOVA pro zlepšení kvality veřejného prostoru. Aplikace umožňuje oznámit závady a nedostatky z veřejného prostoru ve městě např. nefunkční veřejné osvětlení, poškozený městský mobiliář, zničené dopravní značení, poškozené chodníky, neposekanou zeleň, chybějící víko poklopu od kanálu apod. Náměty jsou předávány kompetentním osobám, které prostřednictvím aplikace posílají zpětnou vazbu, jak byl problém vyřešen.

Do dnešního dne veřejnost nahlásila 358 podnětů k řešení. Z celkového počtu je již 269 závad a nedostatků odstraněno, dalších 89 je v řešení. Nejčastěji se jednalo o vysokou trávu, nevyhovující chodníky, černé skládky, chybějící koše nebo lavičky. Nejvíce podnětů pochází z obvodu Ostrava – Jih (105), dále Poruby (78) a Moravské Ostravy a Přívozu (72). Na dalším místě je Slezská Ostrava se zhruba třetinou oznámení (26).

Webová aplikace má velmi jednoduché rozhraní, které umožňuje pohodlné zadání nejen z počítačů, ale také z mobilů a tabletů bez nutnosti instalace software do přístroje a přihlašování.

„Velkou výhodou této aplikace je, že se ohlášené podněty neprodleně dostanou k odpovědným řešitelům a díky tomu dojde k nápravě závady či nedostatku efektivněji a rychleji. Ve více než třech stovkách podnětů jsme si to už vyzkoušeli a jsme připraveni řešit další. Příjemné a čisté město je jednou z našich priorit, “ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Jak postupovat? Na webových stránkách cistaova.ostrava.cz stačí jen kliknout na příslušnou kategorii daného typu podnětu, do pole „název“ vepsat stručně, o jakou závadu či problém jde, případně se více rozepsat do pole „popis problému“, co nejpřesněji vyplnit „adresu“ (popř. umístit hlášení pomocí značky v mapě),  připojit fotografii a „odeslat“. Po kontrole hlášení kontaktním centrem bude podnět zaslán na příslušný úřad. Vývoj řešení je pak možné sledovat v detailu hlášení.