„Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku…“.

Tuto písničku si asi většina z nás pamatuje od dob, kdy navštěvoval mateřskou školu. Uměli bychom si však představit, jak vypadá jeho nositel? Dříve byl u nás tento drobný pěvec hojný, v současnosti není jeho situace v přírodě úplně příznivá. V areálu Zoo Ostrava je možné čížky díky dostatku vhodné potravy zahlédnout po celý rok, v zimním období zalétají i na krmítka.

Čížek lesní (Spinus spinus) je drobný pěvec z čeledi pěnkavovitých (Fringillidae), s typickým kuželovitým zobákem a celkově šedozeleným a žlutým zbarvením peří. Samec je oproti samici výrazněji žlutý a má černé temeno. Tento krásně zbarvený pták hnízdí prakticky na celém území Evropy a část jeho populace také na rozsáhlém území ve východní Asii. Je částečně tažný. Severoevropské a středoevropské populace zimují v jižní Evropě a severní Africe, východoasijské na jihu Asie. Dříve bývali čížci oblíbenými klecovými ptáky, v současnosti je jejich odchyt zakázán.

V průběhu roku je snadné čížky pozorovat, protože se neustále ozývají svými jemnými zvukomalebnými hlasy. Pohybují se obratně v korunách olší a bříz, kde vyzobávají semínka těchto stromů. Ve druhé polovině zimy pak můžeme čížky zahlédnout také na krmítkách. Jedná se většinou o migrující jedince ze severní a východní Evropy. Čížka na krmítku potěší různá semínka, jako je například slunečnice. Přilétá v hejnech a je zajímavé sledovat, jak tito drobní ptáci rychle a obratně šplhají po krmítku, aby ulovili něco k snědku. Přitom se z něj nebojí vyhánět i o hlavu větší ptáky.

Zcela jiná je situace u našich hnízdících čížků. Ti nejsou ani zdaleka tak hojní a jen málokdo se může pochlubit, že viděl jejich hnízdo schované vysoko v korunách jehličnatých stromů, zejména v horských oblastech. V době odchovu mláďat se čížci živí i semeny dalších stromů ale mláďata však krmí téměř výhradně hmyzem.

Video zachycuje hejna čížků lesních v areálu Zoo Ostrava při shánění potravy. V přírodním areálu mají čížci o potravu postaráno po celý rok. Roste zde spousta starých olší i bříz, které tito ptáci s oblibou vyhledávají.