Rozloha brownfields na území města.

Podíl rozlohy brownfields na celkové rozloze města.