Počet brownfields na území města. Slovo brownfields pochází z angličtiny a doslova znamená „hnědá pole“. Lze jej definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím užíváním, zejména průmyslovou výrobou či těžbou.