Nakládání s odpady z hutí

10. prosince 2018

Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů Do řešení problematiky nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů a výzkumu nových… Číst »

Single-stream

26. září 2018

Single-stream – pilotní projekt OZO Ostrava v třídění odpadů z domácností Nový způsob třídění odpadu si vyzkoušejí obyvatelé ostravského obvodu Radvanice a Bartovice. Společnost OZO… Číst »

Sanace haldy Heřmanice

25. října 2017

Heřmanická halda je nejrozsáhlejších komplexem odvalů a jedním z největších environmentálních zátěží na Ostravsku. Jedná se o skládku, která vznikala při těžbě uhlí v době, kdy… Číst »

Sanace lagun Ostramo

25. října 2017

Kaly, vznikající po desetiletí minulého století při rafinaci použitých olejů, tvoří jeden z největších problémů starých zátěží v Ostravě. Přestože část lagun, do níž byly ukládány, a… Číst »

Skládkový plyn – využití

24. října 2017

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného… Číst »