Městská hromadná doprava

20. listopadu 2018

Dopravní podnik v Ostravě má vysoký počet nízkoemisních vozidel – 155 CNG autobusů, 7 elektrobusů, 10 minibusů.

Městská hromadná doprava

20. listopadu 2018

Do konce roku 2020 bude v ostravské městské hromadné dopravě ukončen provoz autobusů s naftovým pohonem.

Městská hromadná doprava

20. listopadu 2018

Do roku 2025 bude v Ostravě podíl bezemisních vozidel městské hromadné dopravy minimálně 60 %.

Ekologizace vozového parku

20. listopadu 2018

Plánovaný počet vozidel statutárního města Ostravy (magistrátu, městských obvodů a Městské policie Ostrava) s alternativním pohonem  k 31.12.2019.

Kvalita ovzduší

20. listopadu 2018

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin… Číst dále… »

Filtry pevných částic

20. listopadu 2018

Na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České… Číst dále… »

Organizace dopravy

20. listopadu 2018

Na území města Ostravy jsou vybudovány čtyři dopravní terminály a uzly: Dubina, Hlavní nádraží, Hranečník, Svinov, které umožňují přestup z dálkových spojů a individuální automobilové dopravy… Číst dále… »

Statická doprava

20. listopadu 2018

Nedostatek parkovacích míst v centru města bude řešen vybudováním 4 parkovišť systému Park and Ride ve směrech z ul. Místecká a ul. Hlučínská.

Cyklistická doprava

20. listopadu 2018

S podporou města je v Ostravě provozován systém sdílených kol . Je jich více než 900 ve 250 stojanech v 10 městských obvodech.