Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 19. dubna 2022

Dopravní podnik v Ostravě má vysoký počet nízkoemisních vozidel – celkem 235 ekologických autobusů, z toho 10 ekologických minibusů (CNG i elekro) a 2 CNG… Číst dále… »

Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Bez dieselu V dubnu 2021 byl v ostravské městské hromadné dopravě ukončen běžný provoz autobusů s naftovým pohonem.

Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 1. srpna 2022

2022 Největší dodávka v ČR 24 ks elektrobusů míří do DPO

Ekologizace vozového parku

Aktualizováno: 4. května 2022

Plánovaný počet vozidel statutárního města Ostravy (magistrátu, městských obvodů a Městské policie Ostrava) s alternativním pohonem.

Kvalita ovzduší

Publikováno: 20. listopadu 2018

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů: množství zdrojů, geomorfologie území, aktuální meteorologická situace a dálkový přenos znečištění. V obdobích se špatnými rozptylovými podmínkami rostou koncentrace škodlivin… Číst dále… »

Filtry pevných částic

Publikováno: 20. listopadu 2018

Na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České… Číst dále… »

Organizace dopravy

Publikováno: 20. listopadu 2018

Na území města Ostravy jsou vybudovány čtyři dopravní terminály a uzly: Dubina, Hlavní nádraží, Hranečník, Svinov, které umožňují přestup z dálkových spojů a individuální automobilové dopravy… Číst dále… »

Statická doprava

Publikováno: 20. listopadu 2018

Nedostatek parkovacích míst v centru města bude řešen vybudováním 4 parkovišť systému Park and Ride ve směrech z ul. Místecká a ul. Hlučínská.

Cyklistická doprava

Aktualizováno: 19. dubna 2022

S podporou města je v Ostravě provozován systém sdílených kol. V provozu je zhruba tisíc sdílených kol umístěných v 356 stanicích, funguje celoročně a je… Číst dále… »