OSTRAVOU!!! Městskou hromadnou dopravou

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje město Ostrava prostřednictvím Dopravního podniku Ostrava a.s. Úroveň poskytovaných služeb a dopravní obslužnost je obyvatelům města poskytována ve vysokém standardu. Ostravský dopravní podnik totiž aspiruje být jedním z nejmodernější dopravních podniků v zemi. Do konce roku 2020 plánuje zcela vyřadit z běžného provozu vozidla s dieselovými pohony a také zrušit papírové jízdenky.

Elektronická platba jízdného

Ostrava, jako druhé město v Evropě, zavedla možnost úhrady jednorázového jízdného bezkontaktní platební kartou. Kromě komfortu platby systém zajišťuje výpočet optimální ceny jízdného, které v jednom dni nepřesáhne cenu za celodenní jízdenku. Krátkodobé jízdné lze pohodlně zaplatit i z mobilní aplikace MojeDPO nebo prostřednictvím aplikací Google Pay a Apple Pay. K bezkontaktní platební kartě lze dokonce pořídit i dlouhodobá jízdenka (30 – 365 dní). Cestující v Ostravě tak nepotřebují žádnou další plastovou kartu nebo právě papírovou jízdenku. Právě papírové jízdenky Dopravní podnik Ostrava v roce 2020 úplně zruší.

Inteligentní zastávky

Orientaci cestujících o aktuálním provozu městské hromadné dopravy zajišťuje inteligentní dopravní systém, který monitoruje v reálném čase příjezdy jednotlivých linek.

Modernizace vozového parku

Do roku 2020 bude v Ostravě ukončen provoz vozidel městské hromadné dopravy s dieselovými motory. Strategickým cílem města je také dosažení 60% podílu bezemisních vozidel do roku 2025 z důvodu omezení emisí CO2. Dopravní podnik Ostrava ve spolupráci s městem plánuje dále rozvíjet ekologický vozový park a nově se zaměří na i na vodíkové pohony a vybudování první vodíkové plničky, která bude sloužit i veřejnosti.

Wi-Fi

Dopravní podnik Ostrava poskytuje zdarma Wi-Fi připojení pro všechny cestující ve všech vozidlech. Cestující, kteří mají ve svých mobilních zařízeních nainstalovanou aplikaci MojeDPO se mohou dokonce připojit ještě k rychlejšímu internetu (až 4 Mb/s). DPO zajistil dostupnost Wi-Fi signálu i na 13 vybraných zastávkách.

Bezpečnost ve vozidlech MHD

Vozidla městské hromadné dopravy jsou postupně vybavována kamerovým systémem, na bezpečnost dopravy dohlíží asistenti přepravy.

Čistota vozidel MHD

V roce 2018 byl zvýšen rozpočet na mytí interiérů vozidel MHD o milión korun, včetně průběžného mytí interiérů za provozu. Modernizovány byly 3 mycí portály. Probíhá také testování speciálních vůní ve vozidlech.