Mýtní úmyslné těžby v lesích ve vlastnictví SMO v roce 2021

26. listopadu 2020

Dne 18. listopadu 2020 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený… Číst dále… »

Ostrava chce ve svých lesích hospodařit šetrněji k přírodě

16. června 2020

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Evropsky významné lokality

27. května 2020

Na území města jsou nebo do něho zasahují tři evropsky významné lokality. Heřmanický rybník Na severovýchodě do území města zasahuje evropsky významná lokalita Heřmanický rybník,… Číst dále… »

Ptačí oblasti

27. května 2020

Na území města zasahují dvě ptačí oblasti – z jihozápadu Ptačí oblast Poodří a ze severovýchodu Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. Ptačí oblast… Číst dále… »

Natura 2000

27. května 2020

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, kterou podle jednotných principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a… Číst dále… »

Přírodní památky

27. května 2020

Kategorie přírodních památek má v Ostravě nejpočetnější zastoupení, kromě větších území Turkova a Heřmanického rybníku mezi ně patří i tři bludné balvany. Přírodní památkou  přírodní… Číst dále… »

Památné stromy

26. května 2020

Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné. V Ostravě je 33 památných stromů, včetně jedné… Číst dále… »

Skupina dobrovolníků uklidila půl tuny odpadu

25. května 2020

Navzdory nepříznivému počasí a silnému dešti skupina Ostravanů pod vedením náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové uklízela odval Cingr, neboli Michálkovickou haldu. Akci organizovalo město Ostrava společně… Číst dále… »

Lesy ve správním obvodu ORP Ostrava

20. května 2020

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava se v současné době nachází 5399,9 hektarů lesů, což představuje průměrnou lesnatost 16,29 procenta. Největšími vlastníky… Číst dále… »

Malí hledači pramenů vody mají na soutěžení více času

19. května 2020

Doslova v plném proudu je letošní ročník soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd. Zábavnou formou s motivací soutěže chce organizátor, společnost… Číst dále… »