Památné stromy

Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné.

V Ostravě je 33 památných stromů, včetně jedné skupiny tvořené dvěma stromy. Jedná se zejména o solitérní stromy vynikající vysokou estetickou funkcí. Je mezi nimi mimo jiné osm platanů javorolistých, sedm dubů letních a šest buků lesních. Z jehličnatých stromů jsou zastoupeny druhy jinan dvoulaločný (celkem tři) a metasekvoje čínská, které na zimu opadávají podobně jako modřín. Jedná se o vývojově staré druhy, které také bývají nazývány živé zkameněliny.

Nejstarší památný strom v Ostravě je lípa rostoucí na hřbitově v městském obvodu Nová Ves, jejíž věk je odhadován na 500 let.

Největší obvod kmene – 674 cm– má jasan ztepilý, který roste v Třebovickém parku. Je zároveň jedincem s největším obvodem kmene svého druhu v celém Moravskoslezském kraji.

Dalšími jedinci s rekordními rozměry jsou v rámci kraje kaštanovník jedlý  v Ostravě-Zábřehu a liliovník tulipánokvětý a buk lesní stříhanolistý v Třebovickém parku.

Nejvíce památných stromů na jednom místě v Ostravě, celkem pět, je v Třebovickém parku, který je současně také významným krajinným prvkem.

 

Vymezení jejich území je k dispozici na Mapovém portálu statutárního města Ostravy.

 

název památného stromu městský obvod obvod kmene v cm
Buk lesní 2 exempláře Krásné Pole 285 a 290
Buk lesní Třebovice 493
Buk v parčíku na ul. U Zámku, Dolní Ostrava-Jih 443
Michalský buk Michálkovice 369
Buk lesní červenolistý na ul. 30. dubna Moravská Ostrava a Přívoz 286
Dub letní Slezská Ostrava 385
Dub letní Mariánské Hory a Hulváky 380
Dub letní (Quercus robur) Slezská Ostrava 393
Starobělský dub Stará Bělá 502
Dub letní v Komenského sadech Moravská Ostrava a Přívoz 431
Vlastin dub Ostrava-Jih 326
Dub letní u Porubského zámečku Poruba 446
Jasan v Třebovickém parku Třebovice 674
Jasan u Bártova statku Poruba 416
Jerlín japonský Vítkovice 279
Jinan dvoulaločný Slezská Ostrava 256
Jinan dvoulaločný Třebovice 295
Jinan u zámečku na ul. Frýdecké Slezská Ostrava 254
Kaštanovník jedlý Ostrava-Jih 386
Liliovník tulipánokvětý Třebovice 366
Lípa malolistá Nová Ves 651
Lípa malolistá Slezská Ostrava 482
Lípa srdčitá Nová Ves 551
Lípa u Pokorných Svinov 350
Porubská metasekvoje Poruba 194 a 224(dvojkmen)
Platan Moravská Ostrava a Přívoz 434
Platany Vítkovice 323
Platany Vítkovice 345
Platan javorolistý Moravská Ostrava a Přívoz 554
Platan javorolistý Třebovice 484
Platan na ul. Sokolské Moravská Ostrava a Přívoz 440
Platan na ul. Poděbradova Moravská Ostrava a Přívoz 425
Platan u fary na Mírovém náměstí Vítkovice 342